การคัดลอก Style (ลักษณะ) ที่สร้างไว้แล้วใน MS Word

http://www.extendoffice.com/documents/word/1004-word-import-styles.html
ตามลิงค์สามารถ copy template เอกสาร จากไฟล์ที่เราสร้างไว้แล้วได้ 

About the author