สืบค้นหาสถานประกอบการ

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ เบอร์โทร แฟกซ์ อีเมล
โครงการชลประทานอุดรธานี 21 ถนนวัฒนานุวงศ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042222873
ค่ายเสนีย์รณยุทธ ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 24 187 หมู่ 4 ถนนอุดรธานี-สกลนคร ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042932522
สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต7 140 ถนนรอบเมือง ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 42323005 -
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเมืองโนนสูง 133 หมู่2 ถนนมิตรภาพ ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 42295712 - -@xn--y3ca4dvcva
โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถนน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 42413456
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี 28/10 ถนนโพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41370 42244118
ห้างหุ้นส่วนสามัญ สำนักงานรัษฎากรการบัญชี 44/5 ถนนวัฒนานุวงศ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 42246702
องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน 181 หมู่ 1 ถนน ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่ 54120 54593500
โรงงานส่งเสริมสแตนเลส เฟอร์นิเจอร์ 706 ถนน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 811176874
องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน 181 หมู่ 1 ถนน ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่ 54120 54593500
งานคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 64 ถนนทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042-211040 -
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ถนนมุขมนตรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042244393
ด่านศุลกากรหนองคาย 224 หมู่ 2 ด่านศุลกากรหนองคาย ถนนเฉลิมพระเกียรติ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.อุดรธานี 43000
ท่าอากาศยานขอนแก่น 68/24 ถนนมะลิวัลย์ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 043468170
บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี 224 หมู่ 1 ถนนพรหมประกาย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 42244426
ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสุข 32/10-1 ถนนศรีสุข ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 42222376
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี 277/3 ถนนประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042249211
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดหนองบัว 100/8 ถนนนิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042244034 -
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี 555 หมู่ 1 ถนนรอบเมือง ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 42320345
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนหมากแข้ง 216 ถนนหมากแข้ง ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 42244034 -
บริษัท แอคทีฟ เนชั่น จำกัด 304 ถนนมิตรภาพ ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 042411376
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี 199 หมู่ 12 ถนนอุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042247755 -
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี 99/9 หมู่ 7 ถนนทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042342550 -
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากุดจับ 36 หมู่ 13 ถนนกุดจับ-สุวรรณคูหา ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 41000 042293220 -
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากุดจับ 36 หมู่ 13 ถนนกุดจับ-สุวรรณคูหา ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 41000 042293220 -
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากุดดินจี่ 82 หมู่ 11 ถนนนาคำไฮ-บ้านผือ ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39350 042357444 -
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากุมภวาปี 31 หมู่ 9 ถนนแชแล ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110 042202729 -
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากู่แก้ว 172 หมู่ 5 ถนน- ต.บ้านจีต อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี 41130 042256026 -
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาขอนแก่น 99 ถนนรื่นรมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 043223134 -
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาคำชะอี 43 หมู่ 11 ถนนคำชะอี-มุกดาหาร ต.น้ำเที่ยง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 49110 042637184 -
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาไชยวาน 124 หมู่ 12 ถนน- ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 41290 042265514 -
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโซ่พิสัย 297 หมู่ 8 ถนนโซ่พิสัย-บึงกาฬ ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 38170 042485122 -
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่าบ่อ 703 หมู่ 6 ถนนมิตรภาพทางหลวง 211 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 042359221 -
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานากลาง 369 หมู่ 1 ถนนอุดรธานี-เลย ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170 042359221 -
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานายูง 103 หมู่ 10 ถนน- ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี 41240 - -
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโนนสะอาด 472 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240 042221925 -
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านผือ 256 หมู่ 12 ถนนชนบทบำรุง ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160 42281340 -
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านแพง 134 หมู่ 3 ถนนสิงห์ชัยศรี ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140 042591069 -
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านม่วง 283 หมู่ 2 ถนน- ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140 042794151 -
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบิ๊กซี นาดี 204 หมู่ 2 ถนนอุดรธานี-หนองบัวลำภู ต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 - -
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบึงโขงหลง 57 หมู่ 11 ถนนบึงโขงหลง-บ้านต้อง ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 38220 - -
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบึงสามพัน 213 หมู่ 3 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67210 056731225 -
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาผาขาว 317 หมู่ 8 ถนน- ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลข 42240 042818123 -
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเพ็ญ 109 หมู่ 8 ถนนอุดรธานี-เพ็ญ ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150 0422799303 -
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโพนพิสัย 34 หมู่ 1 ถนนจุมพล-ทุ่งธาตุ ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 042471525 -
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาภูผาม่าน 132 หมู่ 1 ถนน- ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350 043396021 -
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาภูเวียง 303 หมู่ 1 ถนนภูเวียง-กุดฉิม ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150 043414210 -
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเมืองโนนสูง 133 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042295712 -
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาย่อยท่าตูมทอง - หมู่ 6 ถนนอุดรธานี-หนองคาย ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 42266667 -
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาย่อยเหล่าเจริญ 3 หมู่ 8 ถนน- ต.ห้วยหลัว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140 042794151 -
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวังสะพุง 56 หมู่ 1 ถนนมะลิวัลย์ ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 042841473 -
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาศรีวิไล 309 หมู่ 1 ถนนบึงกาฬ-พังโคน ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 38210 042497063 -
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสว่างแดนดิน 781 หมู่ 12 ถนนนิตโย ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 042721023 -
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสุมเส้า 344 หมู่ 8 ถนน- ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150 042279303 -
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองกุง 567 หมู่ 10 ถนน- ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140 043431579 -
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองคาย 1191 หมู่ 1 ถนนเจนจบทิศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 42420568 -
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองวัวซอ 93 หมู่ 4 ถนนอุดรธานี-เลย ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41360 42285863 -
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองหาน 69 หมู่ 10 ถนนอุดรธานี-สกลนคร ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130 42261219 -
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอุดรธานี 92/11 ถนนอุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042221925 -
ธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี 320 ชั้น 3 ถนนประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042921254 -
ธนาคารออมสิน สาขาน้ำโสม 5 หมู่ 1 ถนนอนุสาวรีย์ ต.ศรีสำราญ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 41210 042287056 -
ธนาคารออมสิน สาขาโนนสะอาด 347 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240 042392657 -
ธนาคารออมสิน สาขาประชารักษา 85/2 ถนนประชารักษา ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042243545 -
ธนาคารออมสิน สาขายูดี ทาวน์ อุดรธานี - ถนนทองใหญ่ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 - -
ธนาคารออมสิน สาขาวังสามหมอ 146 หมู่ 8 ถนนเจริญเมือง ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280 042387752 -
ธนาคารออมสิน สาขาหนองคาย 736-738 ถนนมีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 042411510 -
ธนาคารออมสิน สาขาอุดรธานี 108 ถนนหมากแข้ง ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042247390 -
ธนาคารออมสินภาค 10 อุดรธานี 39 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพอุดรธานี-หนองคาย ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 - -
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอุดรธานี 596/7 ถนนทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042122331 -
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด สาขาสกลนคร 58/38 ถนนเลี่ยงเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 042090324 -
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สถานีอุดรธานี 210 ถนนอุดรธานี-หนองบัวลำภู ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042246644 -
บริษัท ขอนแก่น ไมซ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด 99 หมู่ 20 ถนน- ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 - -
บริษัท ควอลิตี้ คอมโพเน้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด 203/6-13 ถนนนเรศวร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042328671 -
บริษัท คูณทวีกรุ๊ป (1994) จำกัด 88/2 หมู่ 8 ถนน- ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 - -
บริษัท เค.เอส.อินเตอร์คูล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 99/9 หมู่ 8 ถนน- ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 034877115 -
บริษัท เคอรี่ เอ็กเพรส (ประเทศไทย) จำกัด สาขาถนนทหาร 94/2 ถนนทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 - -
บริษัท โค้วน่ำเซ้ง ออโต้ลิส จำกัด (นิสสัน สาขากุมภวาปี) 449 หมู่ 4 ถนน- ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41000 042339775 -
บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) 44/2 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 025011055 -
บริษัท ชัชวาลย์การบัญชี จำกัด 419/35 ถนนบุญยาหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 02931343 -
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 99/19 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 -
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ สีลม 313 ถนนสีลม ต.สีลม อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 10500 020711726 -
บริษัท ซีอาร์ อุดรธานี (ประเทศไทย) จำกัด (ห้างสรรพสินค้าโรบินสันอุดรธานี) 277/2 ถนนประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042242777 -
บริษัท ซูซูกิเจียงอุดร จำกัด สาขาหนองสำโรง 555 หมู่ 7 ถนนรอบเมือง ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042304405 -
บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด 600/1-3 หมู่บ้านบี สแคว์ พระราม 9 เหม่งจ๋าย ถนนประชาอุทิศ ซอยสหการประมูล ต.วังทองหลาง อ.วังทองหลาง จ.สมุทรปราการ 10310 025308111 -
บริษัท เซิ้ง โปรดักชั่น แอนด์ ออร์แกไนเซอร์ จำกัด 1201/83 ถนนราชการรถไฟ ต.เหมืองเหนือ อ.เหมืองเหนือ จ.ศรีสะเกษ 33000 045960360 -
บริษัท ดำรงค์และเพื่อนการบัญชี จำกัด 166/4 หมู่ 7 ซอยมหามิตร ถนนทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042300037 -
บริษัท ดิ เอ็กซ์เซคคิวทีฟ เลาจ์ จำกัด อุดรธานี 224/210 ถนนพรหมประกาย ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 - -
บริษัท ตรวจสอบบัญชีและที่ปรึกษาธุรกิจ ชาญสิทธิ์ จำกัด 419/34 ถนนบุญยาหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 42931344 -
บริษัท ตรวจสอบและที่ปรึกษา เอส แอล เค จำกัด สาขาอุดรธานี 605 หมู่ 7 ถนนอุดรธานี-หนองสำโรง ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042126630 -
บริษัท ตรึกตรองการบัญชี จำกัด 49/77 ถนนนวมินทร์ ต.นวลจันทร์ อ.บึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 10240 025082461 -
บริษัท โตโยต้าไทยธานี จำกัด 8 ถนนนิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042305888 -
บริษัท โตโยต้าหนองคาย ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด 444 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 042990777 -
บริษัท โตโยต้าอุดรธานี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด 77 หมู่ 7 ถนนทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042342222 -
โรงพยาบาลอุดรธานี 33 ถนนเพาะนิยม ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 42245555 42247251 phh4101@health2moph.go.th
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี 21/68 ถนนวัฒนานุวงศ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042248482 -
บริษัท แท็กซ์ แอนด์ แอคเคาน์ จำกัด 174/114 หมู่ 6 ถนน- ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 038660229 -
บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด สาขาอุดรธานี 224 หมู่ 1 ถนน- ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 - -
บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด 114/3 หมู่ 7 ถนนอุดรธานี-หนองคาย ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042324287 -
บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี 224 หมู่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี ถนนอุดรธานี-หนองบัวลำภู ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042244034 -
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน) 43 หมู่ 10 ถนนน้ำพอง-กระนวน ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140 043432902 -
บริษัท นิวบีท เทค จำกัด 725 ถนนสุขุมวิท ต.คลองเตยเหนือ อ.วัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10110 - -
บริษัท นิสสัน ณัฐ ออโต้คาร์ จำกัด 256/60 หมู่ 6 ถนน- ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 - -
บริษัท บัญชรเทวกุล จำกัด 257 หมู่ 6 ถนนเลี่ยงเมือง ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042322155 -
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี 415 หมู่ 3 ถนนนิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 42128501 -
บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต จำกัด 194 หมู่ 1 ถนนหนองบัวลำภู-เลย ต.หนองภัยศูนย์ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 042378555 -
บริษัท ไบร์ท ไอเดีย อีเวนท์ แอนด์ ออร์กาไนเซอร์ จำกัด 45/43 ถนนรอบเมือง ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042110131 -
บริษัท ใบบุญ ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด 39/4 ถนนร่วมใจ ต.กุตป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000 042815339 -
บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี 233/4-5 หมู่ 7 ถนนเลี่ยงเมือง ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042931330 -
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) สำนักงานขอนแก่น 171/358-361 ถนนประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 43243004 -
บริษัท พนัสการบัญชี จำกัด 2 หมู่ 10 ถนนเมืองเก่า ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 - -
บริษัท พัทยา แอคเค้าน์ติ้ง จำกัด 565/102 หมู่ 10 ถนน- ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 038428880 -
บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาขอนแก่น 99 หมู่ 9 ถนน- ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310 043240888 -
บริษัท พี เอส เอ ออดิท จำกัด 419/9 หมู่ 3 ถนนรอบเมือง ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 - -
บริษัท เพาเวอร์พลัส ครีเอชัน จำกัด 888/8 หมู่ 7 ถนน- ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 055986122 -
บริษัท แฟรี่พลาซ่า จำกัด 69/9 ถนนกลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 043227194 -
บริษัท มาสด้าเจริญศรี จำกัด 564 หมู่ 1 ถนนโพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042244400 -
บริษัท มิตซูเจียงหนองคาย จำกัด สาขาอุดรธานี 555/1 หมู่ 7 ถนนเลี่ยงเมืองอุดรธานี-หนองคาย ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 42126031 -
บริษัท มิตซูเจียงอุดร จำกัด สาขาสำนักงานใหญ่ (บ้านจั่น) 485 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ต.หนองขอนกว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042292320 -
บริษัท มิตรภาพ อินชัวรันซ์ โบรคเกอร์ จำกัด 504/9 หมู่ 7 ถนนอำเภอ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042329345 -
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) สาขาหนองบัวลำภู 15/2 หมู่ 3 ถนน- ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 - -
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี 251 หมู่ 8 ถนนอุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042324157 -
บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) สาขาย่อย ถนนโพศรี 27/8 ถนนโพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042230818 -
บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จำกัด สาขาถนนทหาร 85/5 หมู่ 7 ถนนทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042341228 -
บริษัท วัน พ้อยท์ สตูดิโอ จำกัด 499/8 หมู่ 7 ถนนรอบเมือง ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042325410 -
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี 489/12 หมู่ 1 ถนนทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042930888 -
บริษัท ศรีไทยคอร์ปอเรชัน จำกัด 33 หมู่ 3 ถนน- ต.ปากคาด อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042481355 -
บริษัท ศรีไทยใหม่วัสดุภัณฑ์ จำกัด 228 หมู่ 4 ถนนนิตโย ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042247333 -
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 844/7-8 ถนนทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042342280 -
บริษัท สไตโรเมติก (ไทยแลนด์) จำกัด 99 หมู่ 6 ถนน- ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042123030 -
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี 207/3 หมู่ 14 ถนนนิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 42182360 -
บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนพระราม 4 ต.คลองตัน อ.คลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร 10110 02595300 -
บริษัท สำนักงานธุรกิจการบัญชี จำกัด 624/1 ถนนช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 044248935 -
บริษัท สำนักงานบัญชี แอ็กเทค แอดวานซ์ จำกัด 45/169 หมู่ 14 ถนนเอราวัณ 1 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 - -
บริษัท สำนักงานบัญชีกรุงเทพ (2009) จำกัด 126 หมู่ 20 ซอยพหลโยธิน32 ถนนเสนานิคม 1 ต.เสนานิคม อ.จตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900 - -
บริษัท สำนักงานบัญชีเอแอนด์วี จำกัด 17/4 หมู่ 12 ถนนวิธารธรรมวัตร ต.ทรงคะนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 028184720 -
บริษัท อุดร มาสเตอร์เทค จำกัด 234,234/1 หมู่ 8 ถนนมิตรภาพอุดรธานี-ขอนแก่น ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 042295505 -
บริษัท อุดร ออโต้ ซิตี้ จำกัด 499 หมู่ 3 ถนนรอบเมือง ต.หนองขอนกว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042292888 -
บริษัท อุดรพลาซ่า จำกัด (UD TOWN) 88 ถนนทองใหญ่ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042932998 -
บริษัท เอ็งจุ่งฮวด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (Telewiz Udonthani) 91/91 ถนนพานพร้าว ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 42326500 -
บริษัท เอจีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด 700/366 หมู่ 6 ถนนบางนา-ตราด กม.57 ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 038214840 -
บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จำกัด 38/70 หมู่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมทรสาคร 74000 034423401 -
บริษัท เอ็น.พี.ออดิท แอนด์ คอนซัลท์ จำกัด 145/6 หมู่ 7 ซอยมหามิตร ถนนทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 - -
บริษัท เอส แอนด์ พี การบัญชี 2017 จำกัด 155/11 หมู่ 5 ถนน- ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 - -
บริษัท แอ๊ดวานซ์ การบัญชี จำกัด 236/32 ซอยจันทร์สว่าง 2 ถนนอุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 42249945 -
บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 1168/109 ถนนพระราม 4 ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร 10120 022855011 -
บริษัท ฮ่องจือจั่นขนส่ง (2518) จำกัด 16/4 หมู่ 1 ถนนทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042341111 -
ไปรษณีย์บึงกาฬ 92 ถนนเจ้าแม่สองนาง ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ 38000 042491227 -
ร้านเดอะ ควีน สตูดิโอ 92/6 หมู่ 7 ถนนทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 - -
ร้านยาโยอิ สาขาเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี 277/3 ถนนประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042921413 -
ร้านโออิชิ บุฟเฟ่ต์ สาขายูดีทาวน์อุดรธานี 88 ถนนทองใหญ่ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 - -
ร้านไอยรา อุดรธานี 99/3-4 ซอย 4 ถนนอุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 - -
เรือนจำกลางอุดรธานี 64 ถนนศรีสุข ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042221072 -
โรงพยาบาลกรุงเทพ อุดร 111 ถนนทองใหญ่ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 42343111 -
โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม 550 ถนนทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042342777 -
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 043363111 -
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาส่องดาว 106 หมู่ 9 ถนน- ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 47190 42786315 -
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี 75 ซอย ๔ ถนนศรีสุข ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธาน จ.อุดรธานี 41000 042 212 588 -
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาส่องดาว 106 หมู่ 9 ถนน- ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 47190 0-4278-6315 0-4278-3614
โรงพยาบาลศรีวิไล 300 หมู่ 11 ถนน- ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 38210 042497099 -
บริษัท ริโก้ (เซอร์วิสเซส) ประเทศไทย จำกัด 154/4 หมู่ 2 ถนนอุดร - หนองบัวฯ ต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 0814712132
บริษัท เซ็น เฟลเวอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) Bluekoffudon 50/3 ถ.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ถนนถ.หมากแข้ง ต.- อ.อ.เมือง จ. จ.อุดรธานี 41000 0619247425 - QNET.KOT@HOTMAIL.COM
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโคก หมู่ที่ 1 ถนนเพ็ญ-สร้างคอม ต.บ้านโคก อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี 41260 42145258 42145258 Tumbolbankhok@gmail.com
ไปรษณีย์หนองวัวซอ 72 หมู่ 2 ถนน- ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220 42298288
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิว เอส. แอนด์ พี. 206 ม.8 ถนน ต.โพนยอ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130 932974969 thanaphorn91@icloud.com
บริษัท เอ็ม.โอ ออโต้แอร์ จำกัด 51/7 หมู่8 ซอย บ.ดงวัด ถนน ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 091-4199490 042-211900
องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง 205 หมู่ 6 ถนน- ต.นาชุมแสง อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี 41310 042-219914
สถานตรวจสภาพรถเอกชน รุ่งโรจน์สหการ เลขที่ 1022 ม.1 ถนนประชาสามักคีค ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 42721345
ธนาคารออมสิน สาขาโพศรี 559/25-27 ถนนโพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 42221888
บริษัท มิตซูบิซิ เอลเลเวเตอร์ เอเชีย จำกัด (AMEC) 700/86 หมู่6 ถนนเทพรัตน ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 38936600
วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 140 หมู่ 11 บ้านดงไร่ ถนน ต.นาข่า อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 042-206363 042-206363 esarntech@hotmail.com
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปี๊ด 124/2 หมู่ 15 ถนนถนนทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 087-953-9995 - 124124design@gmail.com
บริษัท คูย่งฮวดอุดรธานี จำกัด 146 ม.3 ถนนอุดร-สกล ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 42920799
ร้านสามกอหมูกระทะ 731 ม.11 ถนนนิตโย ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 878614375
สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาไร่ จำกัด 122 หมู่ 5 ถนน- ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270 087-8837544 - dow2305@gmail.com
ร้านณรงค์ทิพย์พันธุ์ไม้ 231/5 หลังตลาดรังษิณา ถนนอุดรดุษฎี ต.ตำบลหมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 0865895141
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาไร่ จำกัด 122 ถนน- ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270 087-8837544 - dow2305@gmail.com
สำนักงานเทศบาลตำบลแชแล 250 หมู่ 7 ถนน- ต.แชแล อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110 42219797 - chaelae1@gmail.com
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเมืองทอง หมู่ 11 ถนน- ต.โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี 41380 - - meungthong1@gmail.com
สำนักงานเทศบาลตำบลเพ็ญ - หมู่ 11 ถนน- ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150 42279142 42279143 admin@phencity.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหาน ถนนอุดรธานี - สกล ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130 042261315
องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง ถนน- ต.จำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160 - -
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 1 ถนนหนองคาย-อุดรธานี ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืแงหนองคาย จ.หนองคาย 43000 042411563 042411563 ต่อ 305 nki@cgd.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี หมู่ 1 ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ถนน- ต.จอมศรี อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150 - -
สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ 300 หมู่2 ถนน- ต.ตำบลโนนสมบูรณ์ อ.อำเภอเขาสวนกวาง จ.จังหวัดขอนแก่น 40280 0434499445
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐมอเตอร์เซลล์ (ตลาดบ้านห้วย) 224 ถนน224 ถนนอุดรดุษฎี ต.ตำบล หมากแข้ง อ.อำเภอเมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 864582502
ธนาคาร​เพื่อ​การเกษตร​และสหกรณ์​การเกษตร​ สาขาทุ่งฝน​ 115 หมู่​ 11 ถนนทุ่งฝนสามัคคี​ ต.ทุ่งฝน​ อ.ทุ่งฝน​ จ.อุดรธานี​ 41310 042268022
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฏฐิดาการบัญชี 229/44 หมู่ 3 ถนน ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 833493836
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพรมณีรัตน์การบัญชี 79/54 หมู่ที่5 ถนน- ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 0864564225
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพรมณีรัตน์การบัญชี 79/47 หมู่5 ถนน- ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 864564225
บริษัท ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี 421 ถนนโพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042-2302802 42230304
สำนักสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี 95 ถนนประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042221138
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเค การบัญชี 65/28 ถนนเทพบุรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 885629993
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเค การบัญชี 65/28 ถนนเทพบุรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
สำนักงานสุกฤตการบัญชี 114/7 ถนนโพนพิสัย ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 042-325789
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฏฐิดาการบัญชี 229/44 หมู่ 3 ถนน- ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 874902235 -
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองหาน 69 ม.10 ถนนอุดรฯ-สกล ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพรมณีรัตน์ การบัญชี 79/47 หมู่5 ถนน- ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 0864564225 -
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพรมณีรัตน์ การบัญชี 79/47 หมู่5 ถนน- ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 0864564225
สำนักงานบัญชี ณัฏฐธิดาการบัญชี 229/44 หมู่ที่ 23 ถนน ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 0833493836 -
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฏฐิดาการบัญชี 229/44 หมู่ 3 ถนน- ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 874902235
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี 75 อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม ถนนหมากแข้ง ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042246018 042246019
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี 75 อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม ถนนหมากแข้ง ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042246018 042246019
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเค ทีเอ ตรวจสอบบัญชีและภาษีอากร 450 หมู่7 ถนน- ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 42126555 42126577 neenita@hotmail.co.th
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเค ทีเอ ตรวจสอบบัญชีและภาษีอากร 450 หมู่7 ถนน- ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 0840282114 042126577 neenita@hotmail.co.th
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเค ทีเอ ตรวจสอบบัญชีและภาษีอากร 450 หมู่7 ถนน- ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 0840282114 042126577 neenita@hotmail.co.th
โรงแรมศรีตระการ 298/1-2 ถนนสายอุทิศ ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 042222454
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหว้า เทศบาลตำบลหนองหว้า ถนน- ต.หนองหว้า อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110 42219818 42219818 deksen6@gmail.com
บริษัท พชรณัฎฐ์ ออดิท จำกัด 1/14 ถนนซอยคู้บอน 27 แยก 36 ต.ท่าแร้ง อ.บางเขต จ.กรุงเทพมหานคร 10220 02-9495920 02-9495921
สำนักงานวินัยการบัญชี 322/12 ซ.ตลาดรังษิณา ถนนอุดร-หนองคาย ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042245657
บริษัท คูณทวีกรุ๊ป (1994) จำกัด 88/2 หมู่8 ถนน- ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 42930640 42930640 koontawee_group@hotmail.com
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปากคาด 205 หมู่ 2 ถนนหนองคาย - บึงกาฬ ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ 38190 042481191-13 042481191-14
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปากคาด 205 หมู่ 2 ถนนหนองคาย - บึงกาฬ ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ 38190 042481191-13 042481191-14
บริษัท พชรณัฎฐ์ ออดิท จำกัด 1/14 ถนนซอยคู้บอน 27 แยก 36 ต.ท่าแร้ง อ.บางเขต จ.กรุงเทพมหานคร 10220 02-9495920 02-9495921
สำนักงานสุกฤษการบัญชี 114/7 ถนนโพนพิสัย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 4235789
บริษัท พชรณัฏฐ์ ออดิท จำกัด 1/14 ถนนซอยคู้บอน27 แยก 36 ต.แขวงท่าแร้ง อ. เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220 02-9495920
ร้านกราเซีย 140/2 หมู่ที่ 2 ถนนนายูง ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110 844305535
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเจริญศิลป์ 620 หมู่ที่2 ถนนคำภูแสน ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 47290 042709050 -
สำนักงาน ซี แอนด์ แอล ที่ปรึกษาด้านบัญชี 88/75 ถนนสุรทักษ์ 2 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 801771882
บริษัท​ เดอะ คิวเอสอาร์​ ออฟ เอเชีย จำกัด เคเอฟซีสาขาแลนด์มาร์ค​ตึกคอม อุดรธานี​ 71/29 ถนนอุดรดุษฎี​ ต.หมากแข้ง​ อ.เมือง จ.อุดรธานี​ 41000 911190446
ร้านแว่นท็อปเจริญ 1 ถนนโพศรี อุดรธานี 224 แว่นท็อปเจริญ ถนนโพศรี ถนนโพศรี ต.หมากแข้ง อ.อำเภอเมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 42223254
สำนักงานวิศิษฎ์ธรรมการบัญชี 108 หมู่ 5 ถนน- ต. บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 981377896 -
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี ถนนศรีสุข ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
บริษัท สราวัลย์ 2015 จำกัด (ร้านเจมาร์ทซุปเปอร์สโตร์ สาขา 2) 155 หมู่ 13 ถนนศรีคุณาธาร ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัว จ.หนองบัวลำภู 39000 042312789
ร้านกาแฟไร่ช่อลดา 237/9 ถนน- ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240 0878671310 artitaya816@gmail.com
ร้านกาแฟไร่ช่อลดา 237/9 ถนน- ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240 0878671310 artitaya816@gmail.com
สหกรณ์โคนมอุดรธานี จำกัด 196/2 บ้านพรชัย ถนนมิตรภาพอุดร-ขอนแก่น ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 042-295-665 UD.dairy@gmail.com
สหกรณ์โคนมอุดรธานี จำกัด 196/2 บ้านพรชัย ถนนมิตรภาพอุดร-ขอนแก่น ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 042-295-665 UD.dairy@gmail.com
ร้านสำเรียงการช่าง 25 ถนน- ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 41250 0637949915 - protection-99@hotmail.com
สหกรณ์โคนมอุดรธานี จำกัด 196/2 บ้านพรชัย ถนนมิตรภาพอุดร-ขอนแก่น ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 042-295-665 - UD.dairy@gmail.com
สหกรณ์โคนมอุดรธานี จำกัด 196/2 บ้านพรชัย ถนนมิตรภาพอุดร-ขอนแก่น ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 042-295-665 UD.dairy@gmail.com
สหกรณ์โคนมอุดรธานี จำกัด 196/2 บ้านพรชัย ถนนมิตรภาพอุดร-ขอนแก่น ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 042-295-665 UD.dairy@gmail.com
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี 17-18 ถนนสี่ศรัทธา ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042241749
องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน 181 ม.1 ถนน ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่ 54120 54593500 54593505
องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน 181 ม.1 ถนน ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่ 54120 054593500
เรือนจำพิเศษมีนบุรี 49 ถนนถนนสุวินทวงศ์ ต.มีนบุรี อ.มีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510 025407315
สำนักงาน สยามสหกิจ การบัญชี 74/31 ถนนอดุลยเดช ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 0422422566
บริษัท ดูฟอร์เดย์ โปรดักชั่น จำกัด 126/44 หมู่ 1 ถนน ต. อ. จ.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ที การบัญชี 236/26 ถนนอุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดนธานี 41000 081-9749202 - -@xn--y3ca4dvcva
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโนนสูง 133 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042295712 - -@xn--y3ca4dvcva
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเมืองโนนสูง 133 หมู่2 ถนนมิตรภาพ ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดนธานี 41000 42295712 - -@xn--y3ca4dvcva
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคกิตติกา 822/1 หมู่ 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 ถนน ต.เมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 863347873 kittipongsai@gmail.com
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 444 หมู่ที่ 2 ถนนหนองคาย-บึงกาฬ ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 042-471969
อุดรอินเตอร์เนิร์สซิ่งโฮม 457/9 ม.3 พีเคธานี 5 ต.หนองขอนกว้าง อ.เมือง จ.อุดร ถนนรอบเมือง ต.หนองขอนกว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042113312 -
วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล อุดรธานี 299 ถนนอุดร-สกล ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 0-4222-3105 0-4224-2489 office@santapol.ac.th
บริษัท ดูฟอร์เดย์ โปรดักชั่น จำกัด 126/44 หมู่ 1 ถนน- ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
บริษัท ซุปเปอร์ ทีค จำกัด (มินิบิ๊กซีสาขาโพธิวราราม) 564/5 ถนนโพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 042-117747 - superteek_minibigc@gmail.com
ร้านตุ๊กครกแตก 90 หมู่ 1 ถนน ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 0878795272
ร้านตุ๊กครกแตก 90 หมู่ 1 ถนน ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 878795272
สำนักงานเทศบาลตำบลโพนสูง ม.1 ถนนศรีธาตุ-ไชยวาน ต.โพนสูง อ.ไชยวาน จ.อึดน 41290 42219728 42219728
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 4 ถนนอธิบดี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042-222356 042-427897
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 444 หมู่ที่ 2 ถนนหนองคาย-บึงกาฬ ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 042-471969
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 399 หมู่ที่ 11 ถนนมิตรภาพ ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330 042-207232 042-207240 dip4@dip.go.th
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี เลขที่ 2 ชั้น 3 อาคารสำนักงานไปรษณีย์ ถนนวัฒนานุวงศ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042-325681 042-325674 narisa.na@28gmail.com
ร้านมิสเตอร์โดนัท เซ็นทรัล อุดรธานี ชั้น 4 404 ถนนประจักษ์ศืลปาคม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 898937816
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวังบึงกาฬ 254 หมู่ 1 ถนน- ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ 38000 042-490-408 042-491-928 buengkan@alro.go.th
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสร้างคอม 250 หมู่ 1 ถนน ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี 41260 0 4227 6058 042 266269
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาเพ็ญ ถนนเพ็ญ - นิคม ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150 042279138 -
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคกิตติภา 111 ม.5 ประมงซอย 5 ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคา ถนนประมง ต.ต.หนองกอมเกาะ อ.อ.เมืองหนองคาย จ.จังหวัดหนองคาย 43000 863347873 kittipongsai@gmail.com
สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี 1 ถนนอธิบดี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 611301069 58040427107@udru.ac.th
สำนักงานชลประทานที่ 5 327 ม.1 ถนน ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042121139
โรงพยาบาลโพธิ์ตาก 90 หมู่ 7 ถนน- ต.โพธิ์ตาก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย 43130 42121142
โรงแรม เคซี แกรนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา 1/1 ม.4 ถนน ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด 23170 (0) 2539-5424 (0) 2538-6224 reserve@kckohchang.com
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานี 5 ถนนโพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042-249-982,042-249-983 042-249-984
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานี 5 ถนนโพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042-249-982, 042-249-983
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานี 95 ถนนโพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 0-4224-9982-3 0-4224-9984
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 7 ถนนประชาอุทิศ ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี บ้านนิคม หมู่ 13 ถนนถนนมิตรภาพอุดร-หนองคาย ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150 042-219201 -
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี 95 ถนนประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042221138
สำนักสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี 95 ถนนประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042221138
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี บ้านนิคม หมู่ 13 ถนนถนนมิตรภาพอุดร-หนองคาย ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150 042219201
บริษัท กุสุมา แอคเค้าท์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด 5/187 หมู่บ้านลลิลกรีนวิลล์ ซ.ศรีด่าน22 ถนน- ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 0922747961 -
โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ 999/4 ถนนประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ถนนประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 856818949 Khonkaen@avanihotels.com
บริษัท ศรีราชา 108 จำกัด 29/7 ต.สรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ถนนเจิมจอมพล ต.ศรีารชา อ.ศรีารชา จ.ชลบุรี 20110 817817108 108ticket@gmail.com
บริษัท คอนเฟิร์ม ทัวร์ แอนด์ ทราเวิล จำกัด เลขที่ 6 ซอยลาดพร้าว-วังหิน39 ถนนลาดพร้าว-วังหิน ต.ลาดพร้าว อ. จ.กรุงเทพมหานคร 10230 093-130-0070 0-2931-7955 mr.oktour005@gmail.com
บริษัท คอนเฟิร์ม ทัวร์ แอนด์ ทราเวิล จำกัด 6 ซอยลาดพร้าว - วังหิน 39 ถนนลาดพร้าว - วังหิน ต.ลาดพร้าว อ. จ.กรุงเทพมหานคร 10230 931300070 29317955
บริษัท ท็อปฺฮิตทัวร์2000ทราเวลเซ็นเตอร์ 442/12-13 ซอย 26 ถนนลาดพร้าว ต.จอมพล อ.จตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900 02-511-5228 tophit-tour@outlook.com
บริษัท คอนเฟิร์ม ทัวร์ แอนด์ ทราเวิล จำกัด เลขที่ 6 ซอยลาดพร้าว-วังหิน39 ถนนลาดพร้าว-วังหิน ต.ลาดพร้าว อ. จ.กรุงเทพมหานคร 10230 093-130-0070 0-2931-7955 mr.oktour005@gmail.com
บริษัท ท็อปฮิตทัวร์ (2000) ทราเวล เซ็นเตอร์ จำกัด 442/12-13 ซอย 26 ถนนลาดพร้าว ต.จอมพล อ.จตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900 02-511-5228 02-938-0831 tophit-tour@outlook.com
ธนาคารออมสิน สาขาหนองบัวลำภู เลขที่ 89 ถนนวิไสยอุดรกิต ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 042-312032 042-312165
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูมิภัทรการบัญชี 79/54 หมู่ 5 ถนน ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 0864564225
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามสหกิจ การบัญชี 74/31 ถนนอดุลยเดช ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 42242566
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู อาคารศาลากลางจังหวัดชั้น 2 ถนน ต. อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000
สำนักงานเทศบาลตำบลปากชม 526 หมู่ 1 เทศบาลตำบลปากชม ถนน ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย 42150 042881044 042881163
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 2 (นิตโย) 168/18 ถนนเลี่ยงเมืองสกลนคร-ขอนแก่น(ทน.อด) ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042221767 042221768
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 2 (นิตโย) 168/18 ถนนเลี่ยงเมืองสกลนคร-ขอนแก่น(ทน.อด) ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042221767 042221768
สำนักงานการท่องเที่ยวเเละกีฬาจังหวัดอุดรธานี สนามกีฬากลางจังหวัดอุดรธานี ถนนอุดร-หนองบัวลำภู ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 42244130
โรงแรม เดอ ปริ้นเซส 135/135 หมู่14 ถนนนิตโย ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 42204444 -
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย 106 ม.7 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ต.มีชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000 042-990935
โรงแรมวรบุรี ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา 198,200 ถนนกระรน ต.หาดกระรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100 076-363-050 hr-wpmgr@woraburi.com
โรงแรมวรบุรี ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา 198,200 ถนนกระรน ต.หาดกระรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100 076-363-050 hr-wpmgr@woraburi.com
สำนักงานสรรพกิจการบัญชี 96 ถนนนิตโย ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042-224-530 - tiwathip@gmail.com
โรงแรมแชงกรี ลา เชียงใหม่ 89/8 ถนนช้างคลาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 053-253888
บริษัท ออโต ซิตี้ อุดรธานี 499 หมู่3 ถนนรอบเมือง ต. อ.อำเภอเมือง จ.อุดรธานี 41000 42292888 -
บริษัท รัตนบราลี จำกัด 152 ถนนพระสุเมรุ ต.พระนคร อ. จ.กรุงเทพมหานคร 10200 ++66(0) 2 2827614 ++66(0) 2 06291514 rattanabralee@hotmail.com
โรงแรมวรบุรี ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา 198,200 ถนนกระรน ต.หาดกระรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100 076-363-050 - hr-wpmgr@woraburi.com
สำนักงานการท่องเที่ยวเเละกีฬาหวัดอุดรธานี สนามกีฬากลางตังหวัดอุดรธานี ถนนอุดร-หนองบัวลำภู ต.หมากเเข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042244130
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี สนามกีฬากลางจังหวัดอุดรธานี ถนนอุดร-หนองบัวลำภู ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042244130
โรงแรมวรบุรี รีสอร์ แอนด์ สปา 198-200 ถนนปฏัก ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100 076-363-050 - hrsup-phuket@Woraburi.com
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น (บขส.) อาคาร2 ถนนมิตรภาพ-กุดกว้าง ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 4000 043-306642 ,043-306643 043-306642 Khonkaenimm4@gmail.com
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี 380 หมู่ 5 ถนนอุดรธานี-หนองบัวลำภู ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042-244-130 udonthani@mots.go.th
โรงแรมวรบุรี ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์สปา (Woraburi Phuket Resort & spa) 198-200 ถนนปฏัก ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100 076363050 - hrsup-phuket@woraburi.com
โรงแรมวรบุรี ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์สปา 198-200 ถนนปฏัก ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100 76363050 - hrsup-phuket@woraburi.com
โรงแรมวรบุรี ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์สปา 198-200 ถนนปฏัก ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100 76363050 - hrsup-phuket@woraburi.com
โรงแรมวรบุรี ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา 198-200 ถนนปฏัก ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100 076-363050 076-363-099 hrsup-phuket@woraburi.com
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย 106 หมู่2 ถนน ต.มีชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000 04299095
โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์น-วัฒนา อุดรธานี 70/7-8 ถนนศุภกิจจรรยา ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042 219 888 +6642 241 956 admin@wattanahospital.net
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี เลขที่ 380 หมู่ 5 สนามกีฬากลางจังหวัดอุดรธานี ถนนอุดร-หนองบัวลำภู ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042244130 udonthani@mots.go.th
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี เลขที่ 380 หมู่ 5 สนามกีฬากลางจังหวัดอุดรธานี ถนนอุดร-หนองบัวลำภู ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042244130 udonthani@mots.go.th
โรงแรม เฮาส์ โฮเทล 61/17 ม.1 ถนนบ้านช้าง ต. อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 0947989824
โรงแรมภูเก็ต แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา เมอร์ลิน บีช เลฃที่ 99 ถนนหมื่นเงิน หาดไตรตรัง ป่าตอง ต.- อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150 076-335-300 - mattaya.l@marriott.com
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี 380 หมู่ 5 ถนนอุดรธานี-หนองบัวลำภู ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042-244-130 udonthani@mots.go.th
บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด 133 19-20 ถนนราชปรารภ ต.มักกะสัน อ.ราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร 10400 02-625-1555
โรงแรมภูเก็ต แมริออท รีสอร์ ทแอนด์ สปา เมอร์ลิน บีช 99 ถนนหมื่นเงิน หาดไตรตรัง ต.ป่าตอง อ.กระทู้ จ. 83150 76335300 76335300 mattaya.l@marriott.com
บริษัท รักจังทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด 224/110 ถนนอุดรดุษฏี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 804156682
บริษัท ศรีราชา 108 จำกัด 29/7 ถนนเจิมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 817817108
โรงเเรมอัมมาน ยูนีคโฮเทล 116/11 ถนน- ต.หมากเเข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042219199 -
โรงเเรมอัมมาน ยูนีคโฮเทล 116/11 ถนน ต.หมากเเข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042219199
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาย่อยประจักษ์ศิลปาคม 240 ม.1 ถนน- ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี 41110 042150726 042180725 jeerawat.su@baac.or.th
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาย่อยประจักษ์ศิลปาคม 240 ม.1 ถนน- ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี 41110 042180726 042180725 jeerawat.su@baac.or.th
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 123 หมู่5 บ้านหนองหัวหมู ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ถนนอุดร-หนองบัวลำภู ต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042931161
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 123 หมู่ที่ 5 บ้านหนองหัวหมู ถนนอุดร-หนองบัวลำภู ต.นาดี อ.เมือง จ. อุดรธานี 41000 042-931-161
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 123 หมู่5 บ้านหนองหัวหมู ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ถนนอุดร-หนองบัวลำภู ต.นาดี อ.เมือง จ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 41000 042931161
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 123 หมู่5 บ้านหนองหัวหมู ถนนอุดร-หนองบัวลำภู ต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042931161
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 123/5 ถนนอุดร-หนองบัวลำภู ต.ต.นาดี อ.อ.เมือง จ.จ.อุดรธานี 41000 042931161
บริษัท อีซูซุหนองบัวลำภู จำกัด 338 หมู่10 ถนน ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 062 779 3322
โรงแรมเอ็กซ์เท็น เขาหลัก รีสอร์ท 38/9 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 8220 76428920
โรงแรมเอ็กซ์เท็น เขาหลัก รีสอร์ท 38/9 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 8220 076-428-920
โรงแรมเอ็กซ์เท็น เขาหลัก รีสอร์ท 38/9 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม​ ต.คึกคัก​ อ.ตะกั่วป่า​ จ.พังงา​ 82220 76428920 - booking@thesandskhaolak.com
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย 336/1 ถนนศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 042411771 042411771
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย 336/1 ถนนศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 042411771 042411771
บริษัท รัตนบราลี จำกัด 152 รัตนบราลี ถนนพระสุเมรุ ต.พระนคร อ.- จ.กรุงเทพ 10200 085-822-7787 rattanabralee@gmail.com
โรงแรมศาลาภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา 333 หมู่ 3 ถนน- ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 76338888 hrophuket@salaphuket.com
โรงแรมศาลาสมุย เชิงมน บีช 10/9 หมู่5 ซอย2 บ้านปลายแหลม ถนน- ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎ์ธานี 84320 77245888
พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี ถนนโพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ถนนโพศรี ต.หมากแขัง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 42245976
โรงแรมภูเก็ต แมริออท รีสอร์ท แอยด์ สปา เมอร์ลินบีช 99 ถนนหมื่นเงิน หาดไตรตรัง ป่าตอง ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150 076-335-300 mattaya.l@marriott.com
ร้านเดอะพิซซ่าคอมปะนี(สาขายูดีทาวน์) 88 อาคาร udtown ถนนถนนทองใหญ่ ต.ตำบลหมากแข้ง อ.อำเภอเมือง จ.จังหวัดอุดรธานี 41000 922810734
บริษัท เมก้า โปร คอนกรีต กู่แก้ว จำกัด 9 ม.15 ถนน- ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี 41130 0610242288 megapro.k@hotmail.com
สำนักงานเทศบาลตำบลสว่างแดนดิน 919 หมู่11 ถนนนิตโย ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 42721611
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย 336 หมู่ 1 บริเวณศูนย์ราชการจังหวัด ถนน ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.จังหวัดหนองคาย 43000 042-411771 nongkhai@mots.go.th
บริษัท ควอลิตี้ แอสเซ็มบลี่ (ไทยแลนด์) จำกัด 203/6 หมู่ 13 ถนนนเรสวร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 0423286713 042328675 Vimonpan@qat.co.th
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดหนองบัวลำภู 255 หมู่ ถนนอุดร-เลย ต.ลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000 42312710
สหกรณ์การเกษตรอำเภอเพ็ญ จำกัด 161 หมู่8 ถนน- ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150 0-4227-9121
บริษัท กรีน คลัสเตอร์ จำกัด เลขที่ 94 ถนนสุขุมวิท ต.คลองเตยเหนือ อ.วัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10110 062-5477717,080-2092988 -
ร้านเดอะพิซซ่าคอมปะนี สาขายูดีทาวน์ 88 อาคารUD TOWN ถนนถนนทองใหญ่ ต.ตำบลหมากแข้ง อ.อำเภอเมือง จ.จังหวัดอุดรธานี 41000 092-281-0734
ธนาคารออมสิน สาขาศรีธาตุ 207 หมู่8 ถนนศรีธาตุ-วังสามหมอ ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230 042-382-173
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยางบุญกิจ (2545) 580 ถนนโพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042-221562
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยางบุญกิจ (2545) 580 ถนนโพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042-221562
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญอนันต์ คอลเลคชั่น 86/17 ถนน- ต.หนองนาคำ อ.อำเภอเมือง จ.จังหวัดอุดรธานี 41000 ‭080-461-4689‬
บริษัท สยามนิสันเลย จำกัด 222/6 ถนนมลิวรรณ ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย 42000 4283346970
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยางบุญกิจ (2545) 580 ถนนโพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042-221562
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว 303 หมู่12 ถนนอุดร-บ้านผือ ต.บ้านขาว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042218213 butbankhao@gmail.com
สายการบินนกแอร์(ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี) ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 ถนนอุดรดุษฎี ต.ตำบลหมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 088 574 1006
บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จำกัด เลขที่ 239/6-7 ถนนถ.อุดรดุษฏี ต.ต.หมากแข้ง อ.อ.เมืองอุดรธานี จ.จ.อุดรธานี 41000 0864650997 , 0910796242 blonch-u022@advice.co.th
บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จำกัด เลขที่ 85/5 หมู่ 7 ถนนทหาร ต.หมากเเข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 088-5576597
บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จำกัด เลขที่ 239/6-7 ถนนถ.อุดรดุษฏี ต.ต.หมากแข้ง อ.อ.เมืองอุดรธานี จ.จ.อุดรธานี 41000 0864650997 , 0910796242 blonch-u022@advice.co.th
ธนาคารกรุงไทย สาขาเช็นทรัลพลาซาอุดรธานี เลขที่ 277/3 ชั้น3 เซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี ถนนประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดร จ.อุดรธานี 41000 042-249-211-12
ธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี เลขที่ 277/3 ชั้น3 เซ็นทรัลพลาซา ถนนประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 042-249-211-12
ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี 224 ถนนอุดรธานี-หนองบัวลำภู ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 42244426
ธนาคารออมสิน สาขาบงคำ 39 ถนนมิตรภาพ ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042-245841
บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จำกัด 85/5 ม.7 ถนนทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 0885576597
โรงแรมเจริญโฮเต็ล 549 ถนนโพธิ์ศรี ต.หมวกแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042248155 042248155
โรงแรมเจริญโฮเต็ล 549 ถนนโพธิ์ศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042248155 042248155
โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่ 51/4 ม.1 ถนนเชียงใหม่-สันกำแพง ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 053 888 888 053 888 999
โรงแรมดรีม ภูเก็ต โฮเทล แอนด์ สปา 11/7 หมุ่ 6 ถนน- ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 076 609 888 - recruitment@dreamhotelphuket.com
โรงแรมโฟร์ซีซั่น เกาะสมุย (Four Seasons Resort Koh Samui) 219 ม.5 ถนนรอบเกาะสมุย ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140 077243000 077243050 nopawan.srisalub@fourseasons.com
โรงแรมชูการ์ ปาล์ม แกรนด์ ฮิลล์ไซด์ ภูเก็ต 1 โคกโตนด ซอย3 หาดกะตะ ถนนกะตะ ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100 076-330388 - hrm@sugarpalmgrand.com
โรงแรมชูการ์ ปาล์ม แกรนด์ ฮิลล์ไซด์ ภูเก็ต 1 โคกโตนด ซอย3 หาดกะตะ ถนนกะตะ ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100 076-330388 - hrm@sugarpalmgrand.com
โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์อุดรธานี 3/10 หมู่ 1 ถนนประจักษ์ศิลปาคม ต.- อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 04234555
โรงแรมดรีม ภูเก็ต โฮเทล แอนด์ สปา 11/7 หมุ่ 6 ถนน ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 076 609 888
โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน ที่อยู่: 1349 ถนนถนน เพชรเกษม ต.ตำบล ชะอำ อ.อำเภอ ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 032 520 009
โรงแรมดรีม ภูเก็ต โฮเทล แอนด์ สปา 11/7 หมู่ 6 ถนน- ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 076-609888 076-609888 recruitment@dreamhotelphuket.com
สำนักงานบัญชีเพื่อนการบัญชี หมู่ที่ 15 58/5 ซอย ศรีพินิจ 4 ถนน- ต.- อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 095 765 2600 -
โรงงานนํ้าตาลกุมภวาปี ึึึึ73 หมู่ที่ 11 ถนนพานทอง ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110 0423348845 -
โรงงานนํ้าตาลกุมภวาปี ึึึึ73 หมู่ที่ 11 ถนนพานทอง ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110 0423348845 -
โรงงานนํ้าตาลกุมภวาปี ึึึึ73 หมู่ที่ 11 ถนนพานทอง ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110 0423348845 -
สำนักงานบัญชีเพื่อนการบัญชี 58/5 หมู่ 5 ถนน ต.เมืองอุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 0957652600 -
โรงแรมชูการ์ มารีน่า รีสอร์ท- เซิร์ฟ- กะตะ- บีช 100/92 ถนนกะตะ ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100 076-540794
โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี 277/1 ถนนประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042343555 042343550 cud@chr.co.th
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี 36 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ ต.บ้านไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 042-207375-80
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี 36 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ ต.บ้านไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 042-207375-80 042-207384
โรงแรมชูการ์มารีน่า รีสอร์ท - เซิร์ฟ กะตะบีช 100/92 ถนนกะตะ ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100 087-2831341
โรงแรมดรีม ภูเก็ต โฮเทล แอนด์ สปา 11/7 หมู่ 6 ถนน- ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 76609888 - recruitment@dreamhotelphuket.com
โรงแรมดรีม ภูเก็ต โฮเทล แอนด์ สปา 11/7 หมู่ 6 ถนน ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 76609888 recruitment@dreamhotelphuket.com
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว 303 หมู่ฃ12 ถนนอุดร-บ้านผือ ต.บ้านขาว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042218213
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย 106 ม.7 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ต.มีชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000 042990935 -
สถานีโทรทัศน์ TNN ช่อง16 118/1 ถนนพระราม 6 ต.สามเสนใน อ.พญาไท จ.กรุงเทพมหานคร 10400 0276179734
บริษัท โสภาการบัญชีและกฎหมาย จำกัด 53/47-49 หมู่ 9 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ถนน ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 038-738279 038-439073 sopha.s@spacc.co.th
โรงแรมพาราไดซ์ 44/29 ถนนโพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 42237490 42221506
โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน 1349 ถนนเพชรเกษม ตำบล ชะอำ อำเภอชะอำ เพชรบุรี 7612 ถนนเพชรเกษม ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 7612 032 520 009
โรงแรมอมารี หัวหิน 117/74 ถนนเพชรเกษม ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 32616600
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ถนน ต.ลำภู อ.เมือง จ.จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 04316737
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรัญญาทัวร์ 2/3-4 หมู่ 8 ซอยวัดโยธานิมิต ถนนทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 812637440 42930082 aranyatour@yahoo.com
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาศรีธาตุ 184 หมู่10 ถนนสมศิริ ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230 042382314
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาศรีธาตุ 184 หมู่10 ถนนสมศิริ ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230 042382314
สำนักงานเพจข่าวหมากแข้ง 26/24 ถนนวัฒนานุวงศ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
Fitness liftstye Udonthani ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 ถนนอุดรดุษฎี ต.ตำบลหมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 088 574 1006
ธนาคารออมสิน สาขาโพศรี 559/25-27 ถนนโพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 42221888
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ถนน ถนนวิไสยอุดรกิจ ต.ลำภู อ.เมือง จ.จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 042316737
โรงพยาบาลขอนแก่น 54 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 043 009 900 -
การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุมภวาปี 777 หมู่ 126 ถนนถ.พิศาลสารกิจ ต.ต.พันดอน อ.อ.กุมภวาปี จ.จ.อุดรธานี 41370 0-4233-1240 0-4233-1240 PhaithoonS@pwa.co.th
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสีชมพู 337 หมู่ 10 ถนน- ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220 043-399339ต่อ13 043-399204
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 469 หมู่ 9 ถนนสุทธิสาร ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 042271371
โรงแรมแชงกรี ลา เชียงใหม่ 89/8 ถนนช้างคลาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 053 253 888 053 253 800
โรงพยาบาลขอนแก่น 54 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 043 009 900 -
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพันดอน 60 ม.15 ถนน- ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41370 042332051 042332052
โรงแรมวู๊ดแลนด์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท เลขที่ 164/1 หมู่ 5 ถนนพัทยา-นาเกลือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 032421707
ร้านธนาพานิชย์ 94/8 ถนนถนนพระไชยเชษฐา ต.ตำบลสุวรรณคูหา อ.อำเภอสุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39207 42372001
บริษัท แฮปปี้ไทม์ ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 119/3หมู่13 ถนนสุรนารายณ์ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 640805556
โรงแรม เดอ ปริ้นเซส หมู่ที่ 14 135/135 ถนนนิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042-204-444
ร้านป้าย HD 105/2 ถนนบริเวณตลาดธนารักษ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 089-6202646
สถาบัน yellow การบัญชี 35/145 ถนนพหลโยธิน ต.แขวงอนุสาวรีย์ อ. เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220 970091656 25511329 Yellowthailand2015@hotmail.com
ร้านป้ายรุ่งเรือง Design ป้ายอุดร 85/6 ถนนธรรมเจดีย์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 0930823850 rrd.ksw@gmail.com
ร้านป้ายรุ่งเรือง Desin 58/6 ถนนธรรมเจดีย์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 093-0823850 rrd.ksw@gmail.com
ร้านเล็กอุปกรณ์ป้าย 9/22 ถนนแจ้มนุสรณ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 0864557236, 0942916222
บริษัท เอ็น.อาร์.กรุ๊ป แอ็คเคาท์ติ้ง จำกัด 317 อาคารกมลสุโกศล ชั้น9 ห้อง 9 บี ถนนสีลม ต.สีลม อ.บางรัก จ. กรุงเทพมหานคร 10500 (662)635-5144 Ext.101-107 02-6355144 finance@chairatgroup.com
สำนักงาน เอทีซี การบัญชีและที่ปรึกษา 118/20 ถนนวัดมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 038-682248
บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด 111 หมู่12 ถนน ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170 042359622
โรงแรมชูการ์ มารีน่า รีสอาร์ท เซิร์ฟ กะตะบีช 100/92 ถนนกะตะ ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100 635353734 hr@sugarmarina-surf.com
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) สถานีวิทยุ 91.5 Mhz จังหวัดอุดรธานี 599/1-2 ถนน ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042304454 / 0872233085
สำนักงาน เอทีซี การบัญชีและที่ปรึกษา 118/20 ถนนวัดมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 038-682248
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเขาสวนกวาง 422/1-3 หมู่11 ถนนมิตรภาพ ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 40280 043-449-270ถึง2
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) สถานีวิทยุ 91.5 Mhz จังหวัดอุดรธานี 599/1-2 หมู่ 2 ซ.บ้านโพธิ์สว่าง ถนน ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042304454 / 0872233085
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบัวใหญ่ 6-8-10-12 ถนนเทศบาล5 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 044292454
สถาบัน เยลโล่การบัญชี 34/133 ถนนพหลโยธิน ต.บางเขน อ.- จ.กรุงเทพมหานคร 10220 0970091656 - Yellowthailand2018@hotmail.com
บริษัท อสมท จำกัด(มหาชน) สถานีวิทยุ 91.5 Mhz จังหวัดอุดรธานี เลขที่ 559/1-2 หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์สว่าง ถนน ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042-304-454
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 225 หมู่ที่ 10 ถนนอุดร - เลย ต.ลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000 042-312710 042-312599
ธนาคารออมสิน สาขาตลาดเมืองทองเจริญศรี 77/86-87 ถนนถนนนิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
ธนาคารออมสิน สาขาตลาดเมืองทองเจริญศรี 77/86-87 ถนนนิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042 321 880
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 255 หมู่ที่ 10 ถนนอุดร-เลย ต.ลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000 042-312599
บริษัท ทีเอ็นเค โปรดักส์ชั่น จำกัด 138/18 ถนนบ้านเหล่า ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 093-327-1010 -
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี 17 หมู่7 ถนนศุภกิจจรรยา ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042244866 042244866 ต่อ14 udonthani@doae.go.th
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี 55/55 หมู่ 5 ถนนเลี่ยงเมืองอุดร-สกล ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 0422111167
บริษัท ทีเอ็นเค โปรดักส์ชั่น จำกัด 138/18 ถนนบ้านเหล่า ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 933271010
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านผือ ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ หมู่ 8 ถนนชนบทบำรุง ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160 0-4228-1381 , 0-4226-2281
บริษัท ทีเอ็นเค โปรดัคชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) 138/18 ถนนบ้านเหล่า ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 833271010
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังคม ึ71/3 ถนน- ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย 43160 042441050 -
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ็นทรัลโฆษณา 85/11 ถนนทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 064328999 - centralart123@gmail.com
บริษัท ทีที มารูโนะอุจิ ประเทศไทย จำกัด 200/1 ถนนทางรถไฟเก่า ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 1000 027550652
สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานี 77 ถนนศรีสุข ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 0-4224-3020
บริษัท บานาน่าแม็กซ์ จำกัด 199/332 บ้านกลางเมืองนวมินทร์ 42 ซ.นวมินทร์ 42 ถนนถ.นวมินทร์ ต.เขตบึงกุ่ม อ.แขวงคลองกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 10240 0-2301-0621 - BananaMaxTV@gmail.com
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 225 หมู่ที่ 10 ถนนอุดร - เลย ต.ลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000 042-312710 042-312599
บริษัท แสงทองทราเวล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 544/3-4 ถนนโพธิ์ศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042 - 221048 042 - 221048 sangthong544@hotmail.com
ร้านไอติม สตูดิโอ 476/1 ถนนชอยจินตคาม ถนนทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 081-669-3651
บริษัท อรัญญา ทัวร์ 8,2/1/ ถนนมิตรภาพอุดร-ขอนแก่น ต.หนองขอนกว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042930082
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาหนองบัวลำภู 264/4-5 ถนนวิสัยอุดรกิจ ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 042-312-952-3
โรงแรมรามาด้า บายวินด์แฮม ภูเก็ต ดีวาน่า ป่าตอง 45/1 ถนนราษฏร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150 +66 (0) 76 207 500 +66 (0) 76 207 599 info@ramadaphuketdeevana.com
โรงแรมรามาด้า บายวินด์แฮม ภูเก็ต ดีวาน่า ป่าตอง 45/1 ถนนราษฏร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150 +66 (0) 76 207 500 +66 (0) 76 207 500 info@ramadaphuketdeevana.com
โรงแรมรามาด้า บายวินด์แฮม ภูเก็ต ดีวาน่า ป่าตอง 45/1 ถนน ราษฏร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150 +66 (0) 76 207 500 +66 (0) 76 207 599 info@ramadaphuketdeevana.com
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม ถนน ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 043 723 346
โรงแรมรามาด้า บายวินด์แฮม ภูเก็ต ดีวาน่า ป่าตอง 45/1 ถนนราษฏร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150 +66 (0) 76 207 500 +66 (0) 76 207 500 info@ramadaphuketdeevana.com
สำนักงานพอใจฒ์การบัญชี ถนนประชาสันติ ต. อ.เมือง จ.อุดรธาณี 41000
บริษัท โคกสูงอินดี้ เรคคอร์ด จำกัด 309 ม.1 บ้านโคกล่อง ถนน- ต.โคกกลาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150 925316331
สหกรณ์การเกษตรอำเภอเพ็ญ จำกัด 161 หมู่8 ถนน- ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150 042-279121 -
สำนักงานบัญขี เอซี กรุ๊ป 84 ถนนประชาอุทิศ ต.ราษฏร์บูรณะ อ.ราษฏร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร 10140 02-8737115-7 02-8737118 AC1715@hotmail.com
บริษัท ประสานกิจการบัญชี 2018 จำกัด 419/9-10 หมู่ 7 ถนนรอบเมือง ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 0897141141
บริษัท ประสานกิจการบัญชี 2018 จำกัด 419/9-10 ถนนรอบเมือง ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 0897141141
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรียาหทัยกานต์ ออดิท 330/5 ถนนเลี่ยงเมือง-บ้านจั่น ต. อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042-292635 -
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรียาหทัยกานต์ ออดิท 330/5 ถนนเลี่ยงเมือง-บ้านจั่น ต.- อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042-292635 -
บริษัท ชยธรการบัญชี จำกัด 762/2 ถนนหายโศก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 0898404024 chayathon_ac@hotmail.com
หจก.โอเชี่ยนมาร์เก็ตติ้งแอด์ โอเอ 73/9 ม.1 ซ.บ้านนาดี ถนนอุดร-หนองบัวลำภู ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 42111218 42111218
โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์อุดรธานี 3/10 หมู่ 1 ถนนประจักษ์ศิลปาคม ต.- อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 04234555
หจก.โอเชี่ยนมาร์เก็ตติ้งแอด์ โอเอ 73/9 ม.1 ซ.บ้านนาดี ถนนอุดร-หนองบัวลำภู ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042111218 042111218
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาย่อยพิบูลย์รักษ์ เลขที่ 11 หมู่ 11 บ้านแดง ถนน- ต.บ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี 41330 042 258 178
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย 367/5 ถนนหลักเมือง ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 0-4241-2666
สำนักงาน เอทีซี การบัญชีและที่ปรึกษา 118/20 ถนนวัดมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 038-682248
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุดรธานี 11/39 ถนนมุขมนตรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 42221950
บริษัท นิดหน่อย ทราเวล จํากัด 411 โครงการไทม์โฮม ซอยอ่อนนุช 40 ถนนสุขุมวิท 77 ต.เขตสวนหลวง อ.แขวงสวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร 10250 619266611 nidnoitravel@gmail.com
บริษัท นิดหน่อย ทราเวล จำกัด 411 โครงการไทม์โฮม ซอยอ่อนนุช 40 ถนนสุขุมวิท 77 ต.เขตสวนหลวง อ.แขวงสวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร 10250 619266611 nidnoitravel@gmail.com
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัชวาล ทัวร์ 599/194 ซอย รอบสระหนองบัว2 ถนน- ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 819541715
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัชวาล ทัวร์ 599/194 ถนน- ต.ตำบลหมากแข้ง อ.อำเภอเมืองอุดรธานี จ.จังหวัดอุดรธานี 41000 819541715
โรงแรมเซนทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์อุดรธานี 277/1 ถนนประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042343555 042343550 cud@chr.co.th
บริษัท ขอนแก่น เคเบิ้ลทีวี จำกัด 33/12 ถนนร่วมจิต ต.ในเมือง อ.อำเภอเมือง จ.ขอนแก่น 40000 0918185735 043332968
สำนักงานสรรพากรภาค 10 11/14 ถนนมุขมนตรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 0-4222-2876
สำนักงานสรรพากรภาค10 11/14 ถนนมุขมนตรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 0-4222-4438
บริษัท เอเซนเทค (ประเทศไทย) จำกัด 1933 หมู่ 10 ซอยบาริ่ง 36 ถนนสุขุมวิท 107 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 02-7432533-4 02-7432533#101 tanapol.acentech@gmail.com
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี 7 ถนนโพศรี ต. อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042222447 042244099 udonthani@dol.go.th
บริษัท ไลค์ มี จำกัด 126/5 ชั้น 2 อาคารไทยศรี ถนนถนนกรุงธนบุรี ต.บางลำภูล่าง อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร 10600 892236996 chayanis.j@likemeasia.com
ไปรษณีย์อุดรธานี 2 ถนนวัฒนานุวงศ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042222304 - 101,107,115-6
บริษัท ไลค์ มี จํากัด 126/5 อาคารไทยศรี ชั้น2 ถนนกรุงธนบุรี ต.คลองสาน อ.บางลำภูล่าง จ.กรุงเทพ 10600 089-223-6996 chayanis.j@likemeasia.com
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี 7 ถนนโพศรี ต.- อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 042222447 042244099 udonthai@dol.go.th
ที่ทำการไปษณีย์จังหวัดอุดรธานี 2 ถนนวัฒนานุวงค์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042222304ต่อ101,107,114-6
ไปรษณีย์อุดรธานี ข้างเทคนิค 2 ถนนวัฒนานุวงศ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042222304 - 101,107,115-6
ที่ทำการไปษณีย์จังหวัดอุดรธานี ข้างเทคนิค 2 ถนนวัฒนานุวงค์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042222304ต่อ101,107,114-6
โรงแรมอวิสต้า ไฮอเวย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต 39/9 ถนนหมื่นเงิน ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150 76681681
บริษัท ณัฐ บาวาเรียน มอเตอร์ จํากัด 555 หมู่ 8 ถนนรอบเมืองอุดรธานี ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 042-327555
บริษัท เอ็มจีมอเตอร์อุดรธานี จำกัด 909 ถนนมิตรภาพ ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042292855
บริษัท เอ็มจีมอเตอร์อุดรธานี จำกัด 909 ถนนมิตรภาพ ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042292855
บริษัท น้ำตาลเกษตรผล จำกัด 9 หมู่ 9 ถนนมิตรภาพอุดร-ขอนแก่น ต.ปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41376 042398053 041318484
บริษัท เเมรีกอท จิวเวลรี่ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 200 หมู่ที่ 1 ถนน_ ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.อยุธยา 13160 035315900 035315210
สำนักงานบัญชีไทย 585/14 หมู่14 ถนนมิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 0814717755
สำนักงานบัญชีไทย 585/14 หมู่ 14 ถนนถนนมิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 0814717755 -
สำนักงานบัญชีไทย 585/14 หมู่ 14 ถนนถนนมิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 0814717755
บริษัท สำนักงานบัญชี โอเอซี จำกัด 222/156-222/157 ถนนประชาสโมสร 40 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 089-8402496 - oac_2556@hotmail.com
บริษัท สำนักงานบัญชี โอเอซี จำกัด 222/156-222/157 ถนนประชาสโมสร 40 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 089-8402496 - oac_2556@hotmail.com
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จุ๊งโฟ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) 6,8 ซอยพหลโยธิน 139 ถนนพหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.จังหวัดปทุมธานี 12130 (02) 567-1881 , 981-8988 (02) 567-0809, 981-8933
บริษัท สำนักงานบัญชี โอ.เอ.ซี จำกัด 222/156-7 ถนนประชาสโมสร 40 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 898402496 43241343 oac_2556@hotmail.com
บริษัท สำนักงานบัญชี โอ เอ ซี จำกัด 222/156-7 ถนนประชาสโมสร 40 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 0898402496 043241343 oac_2556@hotmail.com
บริษัท สำนักงานบัญชี โอ.เอ.ซี. จำกัด 222/156-157 หมู่ 6 ถนนประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 089-8402496 - oac_2556@hotmail.com
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จุ๊งโฟ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) 6,8 ซอยพหลโยธิน 139 ถนนพหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.จังหวัดปทุมธานี 12130 (02) 567-1881 , 981-8988 (02) 567-0809, 981-8933
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จุ๊งโฟ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) 6,8 ซอยพหลโยธิน 139 ถนนพหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.จังหวัดปทุมธานี 12130 (02) 567-1881 , 981-8988 (02) 567-0809, 981-8933
สำนักงานเตชะรัศมิ์ สาขา 2 49/14 ถนนสุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21150 0959100909
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี 277/1-3 ถนนประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41240 42110555
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี 277/1-3 ถนนประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41240 42110555
สำนักงาน พัฒนา การบัญชี 72/11 ถนน ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 089-4772657 042-242196
สำนักงาน พัฒนา การบัญชี 72/11 ถนน ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 089-4772657 042-242196
บริษัท รัชชานนท์ อาร์ซีเอ็น จำกัด 540/40 ถนนสายอุทิศ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 093-4097788
บริษัท เพนกวิน สตูดิโอ จำกัด เลขที่ 381 ถนนถนนสุขาภิบาล5 ต.แขวงท่าแร้ง อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220 025197647 piphatre.ee@gmail.com
บริษัท เพนกวิน สตูดิโอ จำกัด เลขที่ 381 ถนนสุขาภิบาล5 ต.เขตบางเขน อ.แขวงท่าแร้ง จ.กรุงเทพมหานครฯ 10220 0-2519-7647, 0-2519-7648 - piphatre.ee@gmail.com
ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซา อุดรธานี 277/1-3 ถนนประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 42110555
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขายางหล่อ 135 หมู่ 5 ถนน- ต.ยางหล่อ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180 042003212
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี - หมู่ 11 ถนนธรรมเจดีย์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042245123
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 291 ถนนภูมิภักดิ์ ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 042-721-111
ธนาคารออมสิน สาขาแก้งสนามนาง 52 หมู่ 9 ถนนนิเวศน์รัตน์ ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440 44975487
บริษัท อุดรพิจิตเพชรมอเตอร์คาร์ จำกัด (เชฟโรเลตอุดรธานี) 577/4 ถนนมิตรภาพ ต.โนนสูบ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 0933193345
บริษัท อุดรพิจิตรเพชรมอเตอร์คาร์ จำกัด (เชฟโรเลตอุดรธานี) 577/4 ถนนมิตรภาพ ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 0933193345
คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ สหกิจการบัญชี 131/97 หมู่บ้านร่มเย็น4 ซอยร่มเย็น3 ถนน ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 081-3801774
โรงแรม โอโซ่ เฉวง สมุย 11/34 Chaweng Beach Rd ถนน ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320 077 915 200
บริษัท ทำทรัพย์ จำกัด 5 หมู่ 12 ถนน- ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพรเจริญ 63 หมู่ 7 ถนนบึงกาฬ-พังโคน ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 38180 0424807161
สำนักงานจำปาบรรพ์การบัญชี 104/26 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 0818728351 - switzer67@hotmail.com
สำนักงานจำปาบรรพ์การบัญชี 104/26 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น - 0818728351 - switzer67@hotmail.com
สำนักงานจำปาบรรพ์การบัญชี 104/26 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น - 0818728351 - switzer67@hotmail.com
ที่ทำการไปรษณีย์โนนสัง 3 หมู่ 10 ถนนสุปัญญา ต.โนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประหยัดการบัญชี 330/57 หมู่ 5 ถนนกำจัดภัย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประหยัดการบัญชี 1317/3 ถนนกำจัดภัย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองคาย 224 หมู่ 7 ถนนมิตรภาพ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 042990705
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้โลตัส นาดี อุดรธานี 118 หมู่ 2 ถนนรอบเมือง ต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042130559
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู 147 หมู่ 2 ซอยวิไสอุดรกิจ ถนน- ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 042316716
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรการบัญชีภาษีและกฏหมาย 8/8 ถนนเบญจางค์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
สวนสัตว์เชียงใหม่ 100 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 053221179
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่น 219 หมู่ 7 ถนน- ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 043246129
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) สาขาอุดรธานี 420/5 หมู่ 7 ถนนทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042341967
บริษัท ณัฐ ออโต้คาร์ จำกัด 256/60 หมู่ 6 ถนนรอบเมือง ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042323555
บริษัท น้ำตาลกุมภวาปี จำกัด 73 หมู่ 11 ถนนโพนทอง ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110 042334884
บริษัท น้ำตาลไทยอุดรธานี จำกัด 118 หมู่ 10 ถนน- ต.คำบง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160 042219850
บริษัท สำนักงานบัญชี เอซี กรุ๊ป จำกัด 84 ถนนประชาอุทิศ ต.ราษฎร์บูรณะ อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร 10140 028737115
โรงพยาบาลวังสามหมอ 108 หมู่ 11 ถนน- ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280 042387740
สำนักงานคอมแอคการบัญชี-ภาษีอากร 93/65 ถนนสรุทักษ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042212065
สำนักงานบัญชี แอ็กเทค แอ็ดวานซ์ 45/169 หมู่ 14 ถนนเอราวัณ1 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 20231486
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐมอเตอร์เซลส์ (HONDA BIGWING) 200/2 หมู่ 4 ถนนบ้านเลื่อม ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042348000
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักงาน เอทีซี การบัญชีและที่ปรึกษา 118/20 หมู่บ้านอยู่ถาวร ถนนวัดมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 038682248
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเชียนมาร์เก็ตติ้ง แอนด์ โอเอ 73/9 หมู่ 11 ถนนรอบเมือง ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042346888
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 92 ถนนศรีชมชื่น ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042221999
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนอุดรดุษฎี 13/3-5 ถนนอุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042221459
บริษัท เอเซนเทค (ประเทศไทย) จำกัด 1933 หมู่ 10 ซอยบาริ่ง 36 ถนนสุขุมวิท 107 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 027432533
บริษัท แอดไวซ์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด สาขา 022 239/6-7 ถนนอุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042242259
ร้านทวีทรัพย์สแตนเลส 271 หมู่ 11 บ้านดอนเจริญ ถนนบึงกาฬ-พังโคน ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ 38000
สหกรณ์การเกษตรเมืองอุดรธานี จำกัด 35/9 ถนนประชารักษา ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042244671
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด 5 ถนนโพนพิสัย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042221285
สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดอุดรธานี 92/11 ถนนอุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042343656
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ 395/3-5 หมู่ 1 ถนนบึงกาฬ-นครพนม ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ 38000 042491659
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ไอ.อี.พรีเมี่ยม โมเดิร์น 159 หมู่ 5 ซอยแสงเจริญ 4 ถนน- ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042113242
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบุ่งคล้า 171 หมู่ 1 ถนน- ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ 38000 042499080
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี 348 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
บริษัท นิค แอนด์ นิค พิคเจอร์ จำกัด 110 หมู่ 5 ถนนศรีสุชาติวิว ต.รัษฎา อ.ภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 076604209
บริษัท โฮมเคเบิ้ลทีวี แอนด์ วีดีโอ 1990 จำกัด 23/17 ถนนอดุลยเดช ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042240222
ยูฟิตเนส 322/19 ถนนประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี 11/39 ถนนมุขมนตรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042221950
บริษัท 3 เค ทรานสปอร์ต แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 35/2 ถนนตากวน-หาดทรายทอง ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
บริษัท ชาญยนต์ 2005 จำกัด สาขาสว่างแดนดิน 324 หมู่ 20 ถนนนิตโย ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 42721453
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 1 80 ถนนพระราม 4 ต.พระโขนง อ.คลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร 10110 027692000
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย - ศูนย์ราชการ ถนน- ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 042412860
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี 765 หมู่ 1 ถนนรอบเมือง ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042348588
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี 253/5-6 ถนนกุมภวาปี-ศรีธาตุ ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110 042334588
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี 25 ถนนวัฒนานุวงศ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042243329
สำนักงานสัสดีจังหวัดอุดรธานี - ศาลากลางจังหวัด ถนนอธิบดี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042222946
สำนักงานอัยการจังหวัดสว่างแดนดิน - ถนนอุดมธรรมภักดี ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 042722480
SWENSENS LOTUS NONGKHAI 304 หมู่ 10 ถนนมิตรภาพ ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 042465842
บริษัท ไทย ไลอ้อนเมนทารี จำกัด (THAI LION AIR UDONTHANI) 224 หมู่ 1 ถนน- ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 42247758
ที่ทำการไปรษณีย์ศรีธาตุ 277 หมู่ 8 ถนนสมศิริ ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230 042382509
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโคกสุวรรณ 55 หมู่ 13 ถนน- ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโนนหวาย 68 หมู่ 8 ถนน- ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220 042298017
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี 111/4 ถนนทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
บริษัท แสตนดาร์ด เพอร์ฟอร์แม้นซ์ จำกัด - โครงการก่อสร้างโรบินสันลาดกระบัง ถนนลาดกระบัง ต.ลาดกระบัง อ.ลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร 10520
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 96 ถนนประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042326930
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญอนันต์ คอนเลคชั่น 86 หมู่ 17 ถนน- ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านผือ 470 หมู่ 8 ถนน- ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160 042281407
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 อุดรธานี 140 หมู่ 4 ถนนรอบเมือง ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042323005
แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 307 หมู่ 14 ถนนนิตโย ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042920661
ที่ทำการไปรษณีย์ท่าบ่อ 206 หมู่ 12 ถนนสันติสุข ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 042431095
ที่ทำการไปรษณีย์บ้านผือ 147 หมู่ 3 ถนนพลับผือ ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160 042281211
ที่ทำการไปรษณีย์ศรีบุญเรือง 201 หมู่ 13 ถนนสอนร่วมมิตร ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180 042351102
ที่ว่าการอำเภอเมืองอุดรธานี - ถนนมุขมนตรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042243501
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี 154 ถนนประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042247700
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาถนนอุดรดุษฎี 74/1-2 ถนนอุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042247574
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี (สำนักเครือข่ายเช่าซื้ออุดรธานี) 99/9 หมู่ 7 ถนนทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวังสามหมอ 330/7 หมู่ 2 ถนนเจริญเมือง ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280 042387409
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสร้างคอม 46/1 หมู่ 2 ถนน- ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี 41260 042276058
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองบัวลำภู 196 หมู่ 10 ถนนอุดรธานี-เลย ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 042312024
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) สาขาเพชรเกษม 54/4 ถนนเพชรเกษมสายเก่า ต.บางหว้า อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร 10160
ธนาคารออมสิน สำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย 10 - ถนนมิตรภาพ ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042217373
บริษัท กู๊ดดี้ โซลูชั่น จำกัด 455/35 ถนนพระราม 6 ต.เพชรบุรี อ.ราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร 10400 022150826
บริษัท โคกสูงอินดี้ เรคคอร์ด จำกัด 309 หมู่ 1 ถนนบ้านโคกล่อง ต.โคกกลาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150
บริษัท ซีเอ็ม.แอร์ คอนดิชั่นนิ่ง จำกัด 505 หมู่ 7 ถนน- ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 053804899
บริษัท เซฟฮาร์ท การแพทย์ กรุ๊ปส์ จำกัด 70/7-8 หมู่ 4 ถนนศุภกิจจรรยา ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 027414701
บริษัท ดีไซน์งาม ครีเอชั่น จำกัด 566 หมู่ 21 ถนนมิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 043343567
บริษัท เดอะเว็บไฟลท์ จำกัด 1 ถนน- ต.คลองตัน อ.วัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10110 020249759
บริษัท บริลเลียน แอนด์ มิลเลียน จำกัด 1213/447 ถนนศรีวรา ต.พลับพลา อ.วังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310 025309454
บริษัท บลูมมิ่งเฮ้าส์ อุดร จำกัด 29/3 ถนนธรรมเจดีย์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด 5 ถนนวิภาวดีรังสิต ต.จอมพล อ.จตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900 021180080
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขานาดี อุดรธานี 204 หมู่ 2 ถนนอุดรธานี-หนองบัวลำภู ต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042931666
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาบ้านดุง 500 หมู่ 9 ถนน- ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41000 042219400
บริษัท บิ๊กทีม จำกัด 3/134 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.ทุ่งสองห้อง อ.หลักสี่ จ.กรุงเทพมหานคร 10210
บริษัท พีเอส นิวทริชั่น จำกัด 42/14 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 82 ถนนสุขาภิบาล 5 ต.สายไหม อ.ออเงิน จ.กรุงเทพมหานคร 10220
บริษัท ฟ้าฟื้น จำกัด 1213/448 ถนนวังทองหลาง ต.พลับพลา อ.กรุงเทพมหานคร จ.10310
บริษัท มาสด้าเจริญศรี จำกัด 564 หมู่ 1 ถนนโพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042244400
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด สาขาอุดรธานี 400 หมู่ 7 ถนนทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042930116
บริษัท เรืองอุทัย จำกัด 165 หมู่ 4 ถนน- ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 41340
บริษัท ไลค์มี จำกัด 126/5 ถนนกรุงธนบุรี ต.บางลำพูล่าง อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร 10600
บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี 244 หมู่ 1 ถนนรอบเมือง ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042348771
บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน อุดรธานี จำกัด 277/2 ถนนประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042248780
บริษัท อะไลฟ์ โปรเจคท์ จำกัด 38 หมู่ 6 ถนนพระรามเก้า 49 ต.สวนหลวง อ.สวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร 10250 023001242
บริษัท เอช ไฮ จำกัด 666/3 ถนนโพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี 277/3 ถนน- ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042921307
บริษัท เอสอีวายไอ (ไทยแลนด์) จำกัด 399/69 หมู่ 3 ถนน- ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 020063184
บริษัท แอดไวซ์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด สาขาตึกคอมอุดรธานี 71/29 ถนนอุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042247608
บริษัท ฮักไอเดีย จำกัด 11 ถนนประชาอุทิศ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
มณฑาทิพย์ ฮอลล์ อุดรธานี 99/9 ถนนทองใหญ่ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042932998
ร้าน Bar ista Brasserie 90/9 ถนนทองใหญ่ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
ร้านออย ชาโตว์ ศูนย์การค้ายูดีทาวน์ 99 หมู่ 9 ถนนทองใหญ่ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
ร้านกูโรตีชาชัก อุดรธานี 16/4 ถนนบ้านโนน ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โรงภาพยนตร์ E.G.V. CINEMA บิ๊กซีอุดรธานี 415 หมู่ 3 ถนนนิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042242062
โรงเรียนสอนขับรถทวีทรัพย์ไดรฟ์เวอร์ 11 หมู่ 2 ถนน- ต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160
โรงแรมการ์เด้นคลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา 220/21 หมู่ 5 ถนนพัทยานาเกลือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 038259510
โรงแรมนภาลัย 572 หมู่ 5 ถนนประชารักษา ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042347444
โรงแรมโฟร์ ซีซั่น รีสอร์ท เกาะสมุย 219 หมู่ 5 ถนนรอบเกาะสมุย ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140 077243000
โรงแรมโฟร์ ซีซั่น รีสอร์ท เชียงใหม่ 502 หมู่ 1 ถนนแม่สาย-แม่ริม ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 053298181
โรงแรมวรา บูทีค โฮเทล 49 หมู่ 7 ถนนพิบูลย์ ซอย 2 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042111244
โรงแรมศาลา ภูเก็ต ไม้ขาว บีช รีสอร์ท 333 ถนน- ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 076338888
โรงแรมศาลาภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา 333 หมู่ 3 ถนน- ต.หาดไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 076338888
โรงแรมอมารี เกาะสมุย 11/34 หมู่ 2 ถนน- ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 48320 077915200
โรงแรมอินทารา รีสอร์ท 263/8 หมู่ 8 ถนนหนองเหล็ก ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โรงแรมโอโซ่ เฉวง เกาะสมุย 11/34 หมู่ 2 ถนน- ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320 077915200
โรงแรมเฮ้าท์ โฮเทล อุดร 61/17 หมู่ 1 ซอยบ้านนาดี ถนนรอบเมือง ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042211189
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 3 ถนนวัฒนานุวงศ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 42221538
วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต 171 หมู่ 1 ถนนวิจารณ์รังสรรค์ ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 042361044
ศูนย์การค้ายูดีทาวน์ 88 ถนนทองใหญ่ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042932999
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพิบูลย์รักษ์ 225 หมู่ 11 ถนน- ต.บ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี 41130 042258241
สถานีวิทยุ Gift Angle Radio 95.5 MHz. 49/9 ถนน- บ้านโนน ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042248242
สํานักงานเทศบาลตำบลน้ำคำ - ถนน- ต.น้ำคำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 045821036
สำนักงานจังหวัดอุดรธานี 33 ถนนอธิบดี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042326979
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3 589/9-7 หมู่ 5 ถนน- ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
สำนักงานเทศบาลตำบลนาข่า 355 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพอุดร-หนองคาย ต.นาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042218023
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว 999 หมู่ 4 ถนนเลี่ยงเมือง ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042932191
สำนักงานเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ 191 หมู่ 11 ถนนอุดร-ขอนแก่น ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 042295191
สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านดุง 333 หมู่ 2 ถนนจำปาพัฒนา ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 042271196
สำนักงานเทศบาลเมืองหนองสำโรง 89 หมู่ 6 ถนนอุดรธานี-หนองสำโรง ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042230133
สำนักงานประจำศาลแขวงอุดรธานี - ศาลากลางจังหวัด ถนนอธิบดี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042249753
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี - ศาลากลางจังหวัด ถนนอธิบดี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042223708
สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี - ถนนอธิบดี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042222466
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี 95 ถนนประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042221138
ห้องปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่ม (Happiness Coffee) 64 ถนนทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042211040
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวแมน เมทัลชีท 333 หมู่ 7 ถนน- ต.หายโศก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู่อี่การพิมพ์ 97/1 ถนนประจักษ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042242636
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.แสวงก่อสร้าง 29/6 หมู่ 6 ถนน- ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย 43100
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขาพันดอน 752 หมู่ 15 ถนนนิคมพรรณา ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41370
ศูนย์ป่าไม้อุดรธานี 75 ถนนศรีสุข ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042221779
องค์การบริหารส่วนตำบลทับกุง 272 หมู่ 1 ถนน- ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 41340 042396234
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชุมแพ 106-10 หมู่ 1 ถนนราษฎร์บำรุง ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130 043311119
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา 173 หมู่ 4 ถนนศรีสะอาด ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160 042281142 , 042282777
บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด 3199 ถนนพระราม 4 ต.คลองตัน อ.คลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร 10110 022623588
โรงแรมเอ็นบี โฮเต็ล 626 หมู่ 1 ถนนนิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042321999 - Bookingnbhotel@gmail.com
กองบิน 23 549 หมู่ 9 ถนนทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 025346000
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุดรธานี 11/14 ถนนมุขมนตรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042221950 042243085
โรงเรียนตรัยคุณการบริบาล 24/5 ถนนประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042244549,0926847769
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ 161 หมู่ 10 ถนนบึงกาฬ-พังโคน ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ 38000 42490958
SWENSENS CENTRAL UDONTHANI 277/3 ถนนประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 632033125
ร้านคาเฟ่ อเมซอน สาขาหน้าโรงพยาบาลอุดรธานี 23/6 ถนนเพาะนิยม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 097-3192371
กรวรรณคลินิกแพทย์แผนไทย 64/43 ถนนศรีชมชื่น ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 061-6844764
ร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น สาขาถนนพิบูลย์ 480/2 ซอยบ้านโนนพิบูลย์ ถนน- ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 091-0013662
ร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น สาขามุขมนตรี 22/2 ถนนมุขมนตรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 091-0023073
ร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น สาขาถนนอำเภอ 212 ถนนอำเภอ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 094-2755918
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจสโตร์ 184 หมู่ 4 ถนน- ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย 43160 095-2299937,042-441476
สำนักงาน กสทช. เขต 25 (นครพนม) 14-33-4 ถนนชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 042-502234
โรงพยาบาลน้ำโสม 6 หมู่ 1 ถนน- ต.ศรีสำราญ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 41000 042-287484
โรงงานพรทวีการช่าง 462 หมู่ 14 ถนนนิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042-222005 042322400
โรงเรียนตรัยคุณการบริบาล 24/5 ถนนประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 0888749788
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัลทิเน็ท เทรด แอนด์ ทราเวล 540/22 ถนนโพศรี(สายอุทิศ) ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042-248606,081-6621122
โรงเรียนบ้านตาดน้ำพุ - หมู่ 8 ถนน- ต.คำด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160 042-180198
บริษัท สีรุ่งรวี จำกัด 333/5-8 หมู่ 6 ถนนรอบเมือง ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042-224104,0847928341
โรงเรียนบ้านผาสิงห์ - หมู่ 5 ถนน- ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41360 042-180560
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี 444 ถนนศุภกิจจรรยา ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042-222733,042-247974 042242274
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาน้ำโสม 1/21 หมู่ 1 ถนนอนุสาวรีย์ ต.ศรีสำราญ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 41210 042-287179
องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก 192 หมู่ 4 ถนน- ต.หายโศก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160 042-219249
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง 269 หมู่ 6 ถนนหนองคำนิด ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 042-271619
ร้านนครินท์ อาร์ต 347 หมู่ 1 ถนน- ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41000 089-9420908
บริษัท รอยัล ครีค กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท จำกัด 99/9 หมู่ 5 ถนน- ต.สร้างแป้น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150 091-1946559,042-932949
สถานรับเลี้ยงเด็กเชื้อโชตเนอสเซอรี่ 103 ถนนอุดร-หนองสำโรง ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042-242460
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14 11/1 ถนนสุขุมวิท ต.คลองเตยเหนือ อ.วัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10110 02-2546003 02-2556995
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 8 ถนนโพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042246690 042243236
ร้านพรเจริญการค้า 214 หมู่ 7 ถนนบึงกาฬ-พังโคน ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 38180 064-0374180
บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จำกัด สาขาถนนวัฒนานุวงศ์ 57/12 ถนนวัฒนานุวงศ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042-223935
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแพง 222 หมู่ 5 ถนน- ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140 042-591044
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แมลงรวย 54/80 หมู่ 3 ถนนนิตโย ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 093-3794476
ห้างแว่นตา เอ พี 16 ถนนทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 0802824169
ร้านซานตา เฟ่ สเต็ก โลตัส อุดรธานี 1 (อุดรธานี) 499/117 หมู่ 7 ถนนเลี่ยงเมือง ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 095-9107062
สหกรณ์การเกษตรไชยวาน จำกัด 50 หมู่ 2 ถนน- ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 41290 042-265351
สำนักงานป่าไม้จังหวัดอุดรธานี 75 ถนนศรีสุข ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042-221779
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากุมภวาปี 281 หมู่ 4 ถนนมิตรภาพ ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41370 042339800 042339856
บริษัท ที.เอ. มาเนจเม้นท์ คอร์โปเรชั่น (1999) จำกัด สาขาอุดรธานี 710/4 หมู่ 3 ถนนบ้านเซ ต.หนองขอนกว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 063-9588281
บ้านไม้ริมโขง รีสอร์ท 181 หมู่ 3 ถนน- ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย 43160 086-6306176
ร้านแว่นตาเจ้านาย 194/3 หมู่ 10 ถนน- ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160 087-4302977
เบบี้มัม สินค้าแม่และเด็ก อุดรธานี 432 ถนนอดุลยเดช ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 081-2623579
สำนักงานเอไอเอคุณประดับพงษ์ จันทร์ชนะ 205/4 ถนน- ต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042-110656
แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 70 หมู่ 1 ถนน- ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000
บริษัท ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี 277/3 ถนนประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042-183228
ร้านสว่างคาร์แคร์ 292 หมู่ 6 ถนน- ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 064-6582580
บริษัท บียอนด์ คาเฟ่ จำกัด สาขาสนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี 47/8 หมู่ 1 ถนนนิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 095-2214156
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง 145 หมู่ 7 ถนนบริบาลดำริ ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 042-273700
โรงพยาบาลเฝ้าไร่ 331 หมู่ 11 ถนน- ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120 042-417225 042-417226
โรงเรียนบ้านดงอุดม 111 หมู่ 5 ถนนรอบเมือง ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042-223430
บริษัท วิเชียรพลัส จำกัด 25 หมู่ 9 ถนน- ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 086-8590733
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหาน - หมู่ 6 ถนน- ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130 042-261205
สำนักงานคุณสุนัย ภูมิฐานนท์ เอไอเอ หนองบัวลำภู 92/1 หมู่ 7 ถนน- ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 042-378131 042-378141
ร้านตา&ตั้ม 8/4 ถนนอุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 080-8090468
ร้าน ส.เจริญยนต์ 530 หมู่ 2 ถนนวังสามหมอ-สามชัย ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280 099-9291703
ร้านพี่อ้อย 12/6 หมู่ 14 ถนนสมิตโยธิน ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 099-0417697
ศูนย์บริการร่วมอำเภอยิ้ม..บิ๊กซี สาขานาดี อุดรธานี 204 หมู่ 2 ถนนอุดรธานี-หนองบัวลำภู ต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042-931679
น้ำดื่มไทยบริการ 379 หมู่ 9 ถนน- ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
อู่ทีซีเซอร์วิส 174 หมู่ 1 ถนนรอบเมือง ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 089-8430991
ร้านเพ็ญพรรณนวดแผนไทย 166 หมู่ 5 ถนนประชารักษา ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 088-3164425
ร้านค้าสวัสดิ์การ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 101 ถนนศรีสุข ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 088-3164425
บริษัท ซีเลคเซอร์วิสพาร์ทเนอร์ จำกัด สาขาท่าอากาศยานอุดรธานี 224 ถนน- ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 081-4426108
สำนักงานจังหวัดหนองคาย - ถนนมิตรภาพ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 393 หมู่ 6 ถนนมิตรภาพ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 042-421045
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุดรธานี 47/1 หมู่ 1 ถนน- ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41000 042-243501
บริษัท น้ำแดงทัวร์ แอนด์ ทิกเก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด 222/45 ถนนพิบูลย์สงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 1100 085-6653568
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานอุดรธานี 16/5 ถนนมุขมนตรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042-325406-7 042-325408
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยัวร์ฟิตเน็สส์ 322/19 ถนนประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 094-5216952
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ 140 หมู่ 4 ถนน- ต.บ้านผือ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 089-8416803
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านธาตุ - หมู่ 1 ถนน- ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150 042-146095
โรงเรียนเทพปัญญา 78 หมู่ 8 ถนน- ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.41110 41110 081-9640211
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย 234 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 042422798 042422795
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก 72 หมู่ 10 ถนนไชยวาน-ศรีธาตุ ต.หนองหลัก อ.ไชยวาน จ.ไชยวาน 41290 042-133300
บริษัท อีซูซุอุดรธานี(2018) จำกัด 8 หมู่ 6 ถนนอุดรธานี-หนองคาย ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 096-5090200
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองวัวซอ 121 หมู่ 3 ถนน- ต.หนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41360 042-285832
สำนักงานพิเชฐ คูหาทอง และเพื่อนทนายความ 233/12 หมู่ 7 ถนนเลี่ยงเมือง ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 0879470527
สำนักงานเทศบาลตำบลนิคมสงเคราะห์ 111 หมู่ 4 ถนนอุดรธานี-เลย ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042-111559 042-111559
ด่านศุลกากรเชียงคาน 45 หมู่ 2 ถนน- ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 47140 042-821100 042-821187
ฟาร์มเห็ดพรธิดา 59 หมู่ 5 ถนน- ต.บ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160 092-9622721
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก 237 หมู่ 8 ถนนบ้านโคก-สุวรรณคูหา ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270 042-315891,042-315890
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามศิริ กรุ๊ป 327 หมู่ 15 ถนนพังโคน-บึงกาฬ ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 042-707567
โรงแรมบ้านเชียง 5 ถนนมุขมนตรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042327911 042223200
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส พี การบัญชี 101 325-326 หมู่ 6 ถนน- ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 089-6227047
สำนักงานรีพอร์ตการบัญชี 60 หมู่ 5 ถนน- ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 085-0147071
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ 267 หมู่ 1 ถนน- ต.นาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150 042-219917
โรงแรมดุสิต ดีทู เขาใหญ่ 678 หมู่ 18 ถนน- ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 044003000
บริษัท พัทยา เอวิเอชั่น จำกัด 89 ถนนป๊อปปูล่า 3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 033033433
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีดีคอม แอดไวซ์เพ็ญ 102 หมู่ 1 ถนน- ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150 095-1912270,042-188128
โรงแรมอัมมาน ยูนีค โฮเทล 166/11 ถนนพิบูลย์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042-219199
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาดาม พาเท่ห์ 304/24 ถนนประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042-186996,042211636
บริษัท เอ็มอี คอนโทรล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 192/11 หมู่ 10 ถนน- ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์อุดรธานี 28 หมู่ 10 ถนนโพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042223619
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค แอนด์ โอ แอ็คเคาน์ติ้ง 105/3 หมู่ 4 ถนน ต. อ. จ.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค แอนด์ โอ แอ็คเคาน์ติ้ง 105/3 หมู่ 4- ถนน ต. อ. จ.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค แอนด์ โอ แอ็คเคาน์ติ้ง 105/3 หมู่ 4 ถนน- ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 088-3075751,042-211313
โรงแรมวีธรา บูธิค โฮเทล 92/9 ถนนอุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042-249226
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬ 289 หมู่ 9 ถนน- ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ 38000 042-491832
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปะโค 196 หมู่ 7 ถนน- ต.ปะโค อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 41250 042-291196
บริษัท เดอะ คอรัล เอ็กซ์เซคคิวทิฟเลาจ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 224 หมู่ 1 ถนน- ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 093-5166619,042-931507
โรงแรมสยามแกรนด์ 444 หมู่ 4 ถนน- ต.หนองขอนกว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042-111241
ธนาคารออมสินศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตอุดรธานี 1 39 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพอุดร-หนองคาย ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042-219253
สถานีตำรวจท่องเที่ยวอุดรธานี 55/55 ถนนนเรศวร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042-328189
สำนักงานปรียาการบัญชีและภาษีอากร 330/45 หมู่ 1 ถนน- ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 0819654485
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาราชภัฏนครปฐม 27/9-10 ถนนทางหลวงแผ่นดิน ต.วังตะกู อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 034262379
บริษัท สมบัติเลิศ จำกัด 2/2 ถนนวิทยุ ต.ลุมพินี อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร 10330 022530123
โรงแรมโอลดี้ แอนด์ สลีปปี้ โฮสเทล 35/25-26 ถนนอดุลยเดช ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 088-6979406,093-2953156
โรงแรมภัทรา บูธิค โฮเทล 111/1 หมู่ 2 ถนนบุญญาหาร ต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042110111
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาประจักษ์ศิลปาคม 240 หมู่ 1 ถนน- ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี 41110 042-180726
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบึงกาฬ 93 หมู่ 9 ถนนบึงกาฬ-หนองคาย ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ 38000 042491358 042291071
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวเวฟทราเวล 115 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 0910606781
บริษัท ไทย เวียตเจ็ท แอร์ จอยท์ สต็อค จำกัด ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา 70 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ต.- อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 0812637440
โรงแรมวารา บูทีค โฮเทล 49 หมู่ 7 ถนนบ้านนนท์พิบุญ2 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042111244
สำนักงานอาร์ ที การบัญชี 242 ถนนอุดรดุษฎี 6 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042181488
บริษัท สยาม โคชิ จำกัด 148/9 หมู่ 4 ถนน- ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 038-057525-6 038057527
งานบริการด้านการศึกษา ร้อย ตชด. 242 กก.ตชด. 24 187 หมู่ 4 ถนนอุดรธานี-สกลนคร ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 - -
ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น 324 ถนนกัลปพฤกษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 043-236834
ร้าน ส.เจริญการค้า 226 หมู่ 12 ถนน- ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230 081-8712970
ร้านเจเทค คอมพิวเตอร์ สาขาอุดรธานี 71/29 ถนนอุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 099-9049324
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี 17 ถนนทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042-223461
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 89 ถนนวิภาวดีรังสิต ต.จอมพล อ.จตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900 02-5453691
โรงแรมวีธรา บูธีค โฮเทล 92 หมู่ 9 ถนนอุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042249266
บริษัท ควินแอล (ไทยแลนด์) จำกัด 330/47-48 ถนนรอบเมือง ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 099-9049324
บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี 277/3 ถนนประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042230438
โรงแรมธารบุรี 123 ถนนอดุลยเดช ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042224321
เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์บ้านทุ่ม 139 หมู่ 12 ถนนมะลิวัลย์ ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 043255031
บริษัท ลาโก้ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 136/1-4 ถนนพระยาสุเรนทร์ ต.บางชัน อ.คลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 10510
โรงแรมศิวิไลซ์ 396/28 ถนนโพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 081-4654477
ร้านสเวนเซ่น สาขายูดีทาวน์ 88 ถนนทองใหญ่ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 063-2033161
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี - ถนนอธิบดี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042-246580 042-222561 ต่อ 322
บริษัท ดักกี้ พลัส จำกัด (สำนักงานใหญ่) 213/1 ถนนอุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 082-4934446
บริษัท สว่างค์รุ่งเรือง เท็กล์ไทล์ จำกัด 55/22 หมู่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 0898912535
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกุดจับ 99 หมู่ 5 ถนนบ้านเพีย-บ้านคำบง ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 41250 042-291124
สำนักงานปัณณ์ฉัตร์การบัญชี 12 หมู่ 14 ถนน- ต.โพนงาม อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130 084-0344025
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง 65 หมู่ 1 ถนน- ต.โพนทอง อ.โพธิ์ทอง จ.หนองคาย 43130 042-483033
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น 44 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 043-236246 -
สำนักงานเทศบาลตำบลวัดธาตุ 205 หมู่ 10 ถนน- ต.วัดธาตุ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 042-414758
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาศรีเชียงใหม่ 121 หมู่ 3 ถนน- ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130 042-451039
บริษัท เคพีอาร์ พัฒนา จำกัด 555 หมู่ 1 ถนน- ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042-222106,081-9742142
บริษัท ไทย ไลอ้อนเมนทารี จำกัด ท่าอากาศยานดอนเมือง 89/46 ถนนวิภาวดีรังสิต ต.สนามบิน อ.ดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 10210 0852999849 ต่อ 3212
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น 3 ถนนรื่นรมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 043-225177
โรงแรมเพรสซิเดนท์ โฮเทล 253/3 หมู่ 7 ถนนอำเภอ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042-221447,084-4282324
โรงแรมบุศยรินทร์ หนองคาย 491/9 หมู่ 5 ถนนสายเดิม ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 042-412599
ธนาคารออมสิน สาขาเกาะช้าง 23/10 หมู่ 4 ถนน- ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด 23170 039-557399
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขาหนองคาย 1187 หมู่ 1 ถนนประจักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 042-411007
ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 544 หมู่ 4 ถนนอุดร-ขอนแก่น ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 089-1188377
ศูนย์บริการลูกค้า ทีไอที สาขากุมภวาปี 5 ถนนโพนพิสัย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042-221285
ที่ว่าการอำเภอเฝ้าไร่ 43140 หมู่ 11 ถนนโพนพิสัย-โซ่พิสัย ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120 042-417235
โรงแรมพิมาลัย รีสอร์ท แอนด์ สปา 99 หมู่ 5 ถนน- ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81150
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ครอบจักรวาล ซัพพลาย 138/1 หมู่ 5 ถนน- ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 094-3916888
สำนักงานเทศบาลตำบลซาง - บ้านโนนสง่า ถนนเซกา-อากาศอำนวย ต.ซาง อ.เซกา จ.เซกา 38150 042-088217
โรงแรมโลตัสคอนโดเทล 43/4 ถนนร่วมจิตต์ (ซอยกระเทย) ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042-340777
โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล 111 หมู่ 11 ถนนศุภกิจจรรยา ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042240444,0951155444
โรงแรมโอลดี้ แอนด์ สลีปปี้ โฮสเทล 35/25-26 ถนนอดุลยเดช ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 0886979406
ร้านก้องสยาม 26/1 ถนนอดุลยเดช ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042184344
โรงแรมเดอะพรรณราย 19 หมู่ 8 ถนนสัมพันธมิตร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042344999
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ 163 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 038933908 -
สำนักงานทนายความสิปปภาส ชาญธีระเดช 240/7 ถนนอุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 089-2841892
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิบูลย์รักษ์ 362 หมู่ 11 ถนน- ต.บ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี 41110 042-258130
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาศรีบุญเรือง 277/1 หมู่ 13 ถนนอุดร-ชุมแพ ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180 042-353428
ที่ว่าการอำเภอหนองวัวซอ - หมู่ 5 ถนนอุดร-อุบมุง ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.จังหวัดอุดรธานี 41220 042298448
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ 513 หมู่ 8 ถนนชนบทบำรุง ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160 042282859