การบูรณาการสหวิทยาการกับการพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน (26 ม.ค. และ 9 ก.พ. 61)

โครงการสร้างความร่วมมือเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี More »

ศึกษาดูงานศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย-TCI (29 ก.ย. 60)

ศึกษาดูงานศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย-TCI (29 ก.ย. 60) More »

วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล

วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล More »

 

เสวนาวิชาการครั้งที่ 2 (2/2560) เรื่อง “มอง ผ่า การท่องเที่ยวจากไทย-ลาว ประเด็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” (21 มี.ค.61)

เสวนาวิชาการครั้งที่ 2 (2/2560) เรื่อง “มอง ผ่า การท่องเที่ยวจากไทย-ลาว ประเด็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”  วันพุธที่ 21 มี.ค. 2561 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารหอประวัติ (อาคารวังแดง) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง “ฟรี” ไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ที่ Google Form => https://goo.gl/forms/qEswiirnLMVGRCvj1 หรือผ่าน QR Code  

สายสัมพันธ์เครือข่ายวิชาการและสร้างสรรค์จิตรกรรมแบบประเพณี ครั้งที่ 1 (23 กพ. 61)

โครงการสายสัมพันธ์เครือข่ายวิชาการและสร้างสรรค์จิตรกรรมแบบประเพณี ครั้งที่ 1 (23 กพ. – 23 มีค. 61) ร่วมโดย สาขาวิชาจิตรกรรมไทย วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เสวนาวิชาการ และนิทรรศการจิตกรรมไทยประเพณี ภายใต้โครงการ “สร้างสรรค์งานศิลปะเมื่อเยือนถิ่นศิลปกรรมโบราณ” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ถึง ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดย สาขาวิชาจิตรกรรมไทย วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยากรพิเศษในการบรรยายหัวข้อ ” ภาพพระบฏ สู่ ผ้าผะเหวด ” ได้รับเกรียติจาก พระวโรตม์ ธมฺมวโร นนตรี

เสวนาวิชาการครั้งที่ 1(2/2560) เรื่อง “ผู้คน ดนตรี ศิลปะ และวัฒนธรรมบนเส้นทางหล่มสัก-ท่าลี่-หลวงพระบาง” (21 ก.พ.61)

พิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่าย และเสวนาวิชาการครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2560 เรื่อง “ผู้คน ดนตรี ศลปะ และวัฒนธรรมบนเส้นทางหล่มสัก-ท่าลี่-หลวงพระบาง” วันพุธที่ 21 ก.พ. 2561 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารหอประวัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รับชมผ่าน Youtube ได้ที่ link: https://www.youtube.com/watch?v=WXLuWHM2nwo   ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง “ฟรี” ได้ที่ Google Form => https://goo.gl/forms/7Cu3SBfixeH4qGqi2 หรือผ่าน QR Code

การบูรณาการสหวิทยาการกับการพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน (26 ม.ค. & 9 ก.พ. 61)

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสานได้เข้าร่วมโครงการสร้างความร่วมมือเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจังหวัดอุดรธานี จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู กับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วันที่ 26 มกราคม 2561  และ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคาร 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รวมไปถึงข้าราชการส่วนท้องถิ่น และบุคลากรมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงานจำนวนมาก เพื่อสร้างความร่วมมือเชิงบูรณาการและยกระดับการศึกษากับการพัฒนาท้องถิ่น  เริ่มต้นดำเนินโครงการ กิจกรรมภายในโครงการการบูรณาการสหวิทยาการกับการพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน

เสวนาทางวิชาการเรื่องจิตรกรรมฝาผนัง “ภาคกลางมองอีสาน อีสานมองภาคกลาง” (17-18 พ.ย.60)

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเสวนาทางวิชาการเรื่องจิตรกรรมฝาผนัง “ภาคกลางมองอีสาน อีสานมองภาคกลาง” ลงทะเบียนจำกัด 300 ที่นั่ง เพียงแจ้งชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ นับจากวันนี้จนกว่าที่นั่งครบ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uTQ21oo3CkkSivjbIs3-HExZSsZdF3bPs_m7gwXt02M/ ดาวน์โหลดไฟล์ หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมเสวนาวิชาการ  :=> หนังสือเชิญ (pdf file)    

ศึกษาดูงานศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย-TCI (29 ก.ย. 60)

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 ทีมคณะกรรมการวารสารพื้นถิ่น โขง ชี มูล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้เข้าขอคำแนะนำในการจัดทำวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI, ACI จาก รศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการนี้ รศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน ได้ให้คำแนะนำการจัดทำวารสารในเชิงวิชาการ และอธิบายเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และอธิบายเกณฑ์การเข้าฐานข้อมูล ACI อาทิเช่น หากบทความของวารสารเป็นภาษาไทย ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง, สังกัดผู้แต่ง, บทคัดย่อ ควรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และในส่วนการอ้างอิงควรเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด อีกทั้งยังให้คำแนะนำว่าควรทำวารสารให้มีคุณภาพอย่างเสมอต้นเสมอปลายและที่สำคัญควรออกวารสารให้ตรงเวลา

โครงการบ้านหินตั้ง: การบูรณาการสหวิทยาการกับการพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน

โครงการบ้านหินตั้ง: การบูรณาการสหวิทยาการกับการพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืนใน ตำบลข้าวสาร อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี  

วันวิทยาศาสตร์-ราชภัฏวิชาการ 2560

เชิญชมนิทรรศการ วันวิทยาศาสตร์-ราชภัฏวิชาการ จัดโดยศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป วันวิทยาศาสตร์ 16-18 สิงหาคม 2560 เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่