อาคารเรียน ทำบุญพร้อมเปิดเรียน 2/2561

อาคารเรียน ทำบุญพร้อมเปิดเรียน 2/2561

12/01/2019 ไม่มีหมวดหมู่ 0

พิธีทำบุญพิธีเปิดที่ทำการสาขาใหม่ ป.โท (ศิลปะอีสาน) ป.ตรี(ศิลปกรรมพื้นถิ่น) สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วันพุธที่ 9 มกราคม 2562