กำหนดการ วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 :
  • 10.00 น. พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ บริเวณหน้าสำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคาร SCB1
กำหนดการ วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 :
  • 7.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร SCB1
  • 8.00 น. พิธีถวายราชสักการะ รัชกาลที่ 4 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร SCB1