ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป :
การประกวด Science Show การประกวดโครงงานสะเต็มทางเคมี การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ขยายเวลารับสมัคร
 
วีดีโอ/ภาพถ่ายกิจกรรม :
 
   ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม โหลดได้ในหน้าดูรายชื่อผู้สมัครหลังวันจัดกิจกรรม
 
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน :  
รหัสผ่าน :  
  
ลงทะเบียน | ลืมรหัสผ่าน


ขอเชิญทำแบบสำรวจความคิดเห็นกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ทำแบบสอบถามแล้วได้รับเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมกิจกรรม


 
 
 
 

ขอเชิญทำแบบสำรวจความคิดเห็นกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ทำแบบสอบสำรวจแล้วได้รับเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 

counter free       counter free