กิจกรรมประกวด/แข่งขัน

การประกวดนวัตกรรมการออกกำลังกาย

รายละเอียดของกิจกรรม
คุณสมบัติและกติกา : 
วันรับสมัคร : 
วันที่ 1 - 20 สิงหาคม 2563
วัน เวลาที่ประกวด/แข่งขัน : 
(ส่งคลิปวิดีโอ) ภายใน 25 สิงหาคม 2563
สถานที่แข่งขัน : 
ให้ส่งคลิปวิดีโอ (จะแจ้งลิงค์ในการส่งคลิปอีกครั้ง)
วัน เวลาประกาศผล : 
30 สิงหาคม 2563
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : 
ดร.ภูษณพาส สมนิล (089-665-5248)
อ.สหรัฐฯ ศรีพุทธา (094-294-4433)
ดร.จิรเดช  อย่าเสียสัตย์ (ประธาน)
อ.จิราพร  แข็งขัน
อ.ธนัมพร  ทองลอง
อ.ฤทธิรงค์  อัญจนะ

การแบ่งระดับในการประกวด/แข่งขัน

ระดับ รูปแบบการสมัคร การรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร ผลการแข่งขัน
มัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 5 คน หมดเวลารับสมัคร


 
 

ขอเชิญทำแบบสำรวจความคิดเห็นกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ทำแบบสอบสำรวจแล้วได้รับเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 

counter free       counter free