กิจกรรมประกวด/แข่งขัน

ที่ การประกวด/แข่งขัน
1. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (สิ่งประดิษฐ์)
2. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
3. การประกวดโครงงานสะเต็มทางเคมี
4. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
5. การประกวด Science Show
6. การประกวดนวัตกรรมสุขภาพ
7. การประกวดแข่งขันแอโรบิคมวยไทย
8. การประกวดนวัตกรรมการออกกำลังกาย
9. การแข่งขันพัฒนาเว็บไซต์
10. การแข่งขันตอบปัญหาสิ่งแวดล้อม
 
 

ขอเชิญทำแบบสำรวจความคิดเห็นกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ทำแบบสอบสำรวจแล้วได้รับเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 

counter free       counter free