การรับเงินรางวัล/เกียรติบัตร 
ดาวน์โหลดใบสำคัญรับเงิน

 
การรับเกียรติบัตร
  • เกียรติบัตรจะเป็นไฟล์ PDF ให้ดาวน์โหลดไปปริ้นต์เอง (ลิงค์ดาวน์โหลดจะขึ้นหลังจากประกาศผลการแข่งขัน 1 วัน)
  • มาปริ้นต์ที่สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว จะมีเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้

 
 

ขอเชิญทำแบบสำรวจความคิดเห็นกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ทำแบบสอบสำรวจแล้วได้รับเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 

counter free       counter free