Copyright 2018 - สาขาวิชาโยธาสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โทร.0-4211-040 (3616) Webmaster : civilarch.ud@gmail.com
  • ยินดีต้อนรับ

  • รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2561

  • สถาปัตย์พื้นถิ่นสัญจร

  • Survey Camp

  • ปฏิบัติการเขียนแบบ

สาขาวิชาโยธาสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยี

เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี 

ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 

คลิกดูรายละเอียดการรับสมัคร

รอบโควต้า 15 ม.ค. - 18 ก.พ. 2561 นี้