Copyright 2017 - สาขาวิชาโยธาสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โทร.0-4211-040 (3616) Webmaster : civilarch.ud@gmail.com
 • 1

  ไหว้ครูช่าง

 • 2

  เขียนแบบโยธาสถาปัตยกรรม

 • 3

  รังวัดเฮือนพื้นถิ่นอีสาน

 • 4

  Survey Camp

 • ร่วมจัดงานสถาปนิกอีสาน 59

ประกาศ !!!

เนื่องจากวันที่ 25-28 กรกฎาคม 2559 คณะมีโครงการอบรมคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษให้กับ นศ.ใหม่

สาขาวิชาขอเลื่อนกำหนดการ โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สาขาวิชาโยธาสถาปัตยกรรรม

ไปเป็นวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2559

วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ณ TB4101 ศูนย์การศึกษาสามพร้าว

นักศึกษาใหม่รหัส 59 ทุกคน ต้องเข้าร่วมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สาขาวิชาโยธาสถาปัตยกรรม 


"ขีดเส้น-เข็นเลข"
ขีดเส้น - เตรียมความพร้อมทางสถาปัตยกรรม
เข็นเลข - เตรียมความพร้อมด้านวิศวกรรมโยธา