Copyright 2018 - สาขาวิชาโยธาสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โทร.0-4211-040 (3616) Webmaster : civilarch.ud@gmail.com

ยินดีต้อนรับน้องใหม่โยธาสถาปัตยกรรม รหัส 61 ทุกคน

 


 

สาขาวิชาโยธาสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยี

เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี 

ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 

คลิกดูรายละเอียดการรับสมัคร

รอบรับตรงอิสระ 25 พ.ค. - 15 ก.ค. 2561 นี้