Copyright 2018 - สาขาวิชาโยธาสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โทร.0-4211-040 (3616) Webmaster : civilarch.ud@gmail.com

สาขาวิชาโยธาสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยี

เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี 

ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 

คลิกดูรายละเอียดการรับสมัคร

รอบโควต้า 15 ม.ค. - 18 ก.พ. 2561 นี้