บุคลากร

bossผศ.ปัจจัย พวงสุวรรณ
- ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์
- หัวหน้าสำนักงานศูนย์คอมพิวเตอร์

สำนักงานศูนย์คอมพิวเตอร์  

pooนางสาวนพวรรณ ระวันสุ
- เจ้าหน้าที่ธุระการ
- ฝ่ายอบรมและบริการวิชาการ

 
   
ฝ่ายระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต  
tonnนายวสี แดงประวัติ
- หัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่ายฯ
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์
sertนายประเสริฐ หูตาชัย
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์
joนายนิธิเวทย์ เจียมวิจตร
- นักวิชาการศึกษา
- ฝ่ายอบรมและบริการวิชาการ
- หัวหน้าฝ่ายสำนักงานธุรการ
 
   
ฝ่ายพัฒนาโปรแกรมและผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

nuengนายยนนทวิทย์  ภูมิสะอาด
- หัวหน้าฝ่ายพัฒนาโปรแกรมฯ
- นักวิชาการศึกษา

นางสาวจิรันธนิน ทองธิราช
- นักวิชาการศึกษา
- หัวหน้าฝ่ายอบรมฯ
- ฝ่ายสำนักงานธุรการ

นายปฐวี ประทาน
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์

chayนายเปรมินทร์ อุ่นมณี
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์
juengMr.Dang Ngoc Chuong 
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 
ฝ่ายบริการห้องปฏิบัติการซ่อมบำรุง  
pockนายเจษฎา อินทรประพันธ์
- หัวหน้าฝ่ายบริการฯ
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์

wannนายพิทักษ์ ไชยจงมี
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์

   

fordนายนิธิกร ภาสอน
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์

paeนายวีระพงษ์ อันทะแขก
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คุณอยู่ที่: Home บุคลากร

ติดต่อเรา

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคาร 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 0-4221-1040 - 1720  อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.