บริการซอฟต์แวร์ ลิขสิทธิ์ Microsoft

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้บริการซอฟต์แวร์ ลิขสิทธิ์ ของ บริษัท Microsoft โดยให้บริการแก่ บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเท่านั้น
โดยมีรายการการให้บริการดังนี้

ระบบปฏิบัติการ

     - Windows 8.1
     - Windows 10

โปรแกรมประยุกต์

     - Microsoft office 2003
     - Microsoft office 2010
     - Microsoft office 2013
     - Office 365 

สามารถติดต่อได้ที่ ห้อง 17102  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1735

คุณอยู่ที่: Home การให้บริการ ซอฟต์แวร์ ลิขสิทธิ์

ติดต่อเรา

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคาร 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 0-4221-1040 - 1720  อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.