โครงการพัฒนาเว็บไซต์ของดีเมืองอุดรธานี


โครงการพัฒนาเว็บไซต์ของดีเมืองอุดรธานี :

ฐานข้อมูลบริบทท้องถิ่นและภูมิปัญญาของอำเภอหนองหาน ด้วยเทคโนโลยี HTML5

ประจำปีการศึกษา 2560
ผลงานนักศึกษา CS’59 ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู้ในรายวิชา “การเขียนโปรแกรมบนเว็บ”
บูรณาการความรู้ระหว่างนักศึกษาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
ได้รับการสนับสนุนจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรมและคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ซึ่งประกอบด้วย

 1. ตำบลบ้านเชียง (ตุ๊กตานางรำ)
 2. ตำบลบ้านเชียง (หัตกรรมปั้นหม้อ)
 3. ตำบลหนองเม็ก (หัตกรรมจักสานตะกร้า)
 4. ตำบลหนองเม็ก โคกสูง (หัตกรรมการทอเสื่อ)
 5. ตำบลหนองหาน (หัตกรรมผ้าห่มจากเศษผ้า)
 6. ตำบลหนองหาน (หัตกรรมจักสานตะกร้า)
 7. ตำบลโพนงาม ด้านทิศเหนือ (หัตกรรมเสื่อขิด)
 8. ตำบลโพนงาม ด้านทิศใต้ (หัตกรรมเสื่อกก)
 9. ตำบลหนองไผ่ (หัตกรรมจักสานตะกร้าพลาสติก)
 10. ตำบลผักตบ (หัตกรรมการทอเสื่อ)
 11. ส่วนตำบลพังงู (หัตกรรมการทอผ้า)
 12. ตำบลสะแบง (หัตกรรมจักสาน)
 13. ตำบลสร้อยพร้าว (หัตกรรมจักสาน)
 14. ตำบลบ้านยา (หัตกรรมกระเป๋าซองกาแฟ)
 15. ตำบลดอนหายโศก (หัตกรรมเสื่อขิด)
 16. ตำบลหนองสระปลา (หัตกรรมเย็บดอกผ้า)
Facebook Comments

Have any Question or Comment?

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *