หมอลำกลอนในจังหวัดอุดรธานี


การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านหมอลำกลอนในจังหวัดอุดรธานี

 

การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน หมอลำกลอนในจังหวัดอุดรธานี

1หมอลำบุญช่วง เด่นดวง
2หมอลำเทวี บุตรตั้ว (ฟ้าฮั่วน)
3หมอลำทองพูล หนวดเหล็ก
4หมอลำอำพันธ์ สร้อยสังวาล
5หมอลำพัชรี แก้วเสด็จ
6ศิลปินต้น ตระกูลไทย
7มอลำรุ่งนภา เพชรอุบล
8หมอลำศุภนาถ เหรวรรณ
9หมอลำอุษา ลมหวล
10หมอลำยุภาพร อินทร์ธิราช
11หมอลำบุญเสริม เพ็ญศรี
12หมอลำสุมณฑา ธาตุทอง
13หมอลำบัวแก้ว แก้วเชียงหวาง
14หมอลำสุทธิรัก สุขเกษม
15หมอลำเลิศนภา สิงห์วงษ์
16หมอลำเย็นจิตร หงษ์ษา
17หมอลำณัฐพร จ่าโส
18กลอนลำรณรงค์งดดื่มสุรา ประจำปี 2560
19หมอลำเทิดศักดิ์ แก้วมงคล
20กลอนลำรณรงค์งดดื่มสุรา ประจำปี 2560
การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน หมอลำกลอนในจังหวัดอุดรธานี
ในวันที่ 26-27 มิถุนายน 2560 ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน หมอลำกลอนในจังหวัดอุดรธานี
ในวันที่ 26-27 มิถุนายน 2560 ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Have any Question or Comment?

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *