มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 ระหว่าง 1 ธันวาคม 2559 – 15 มกราคม 2560

กรุณา คลิกที่รูปภาพเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์หลักของการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีการศึกษา 2560

กำหนดการสัมภาษณ์ ผู้ขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รายใหม่และรายเก่าที่ไม่เคยกู้ยืมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีการศึกษา 2559

คลิกรูปภาพเพื่ออ่านรายละเอียด