บรรยากาศการเรียนการสอน

คลิปวีดีโอผลงานนักศึกษา รายวิชา ES12202 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1 ภาคเรียนที่ 1/2559:

 1. ฟิสิกส์: หอยหิน150 ล้านปี
 2. ฟิสิกส์: ภูหินจอมธาตุ
 3. ฟิสิกส์: ภูทอก
 4. ชีววิทยา: ภูพระบาท
 5. ชีววิทยา: ภูฝอยลม
 6. ชีววิทยา: บ้านเชียง
 7. ชีววิทยา: น้ำตกธารงาม
 8. ชีววิทยา: คำชะโนด
 9. เคมี:  วัดถ้ำดินเพียง
 10. เคมี: ภูพระบาท
 11. เคมี: บ้านเชียง
 12. เคมี: นาเกลือ

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนรายวิชา ES12202 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1 ภาคเรียนที่ 1/2559: ชุดที่ 1

20160804_133429 20160804_133453 20160804_133532 20160804_133555 20160804_133740 20160804_133800 20160804_133848 20160805_085014 20160826_114259 20160826_130239 20160826_130255 20160826_130411 20160826_130529 20160826_130611 20160826_130708 20160826_141024 20160826_141212 20160826_141308 20160826_141320 20160826_141416 20160826_141614 20160826_1416335