รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ UDRU Young Ambassadors ครั้งที่ 1

 โครงการ UDRU Young Ambassadors ครั้งที่ 1

 
งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอเชิญชวนนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ UDRU Young Ambassadors ครั้งที่ 1 เพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นยุวทูตของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ทำหน้าที่ต้อนรับแขกชาวต่างประเทศ โดยโครงการดังกล่าวจะส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมที่หลากหลายจากประสบการณ์ตรง พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษามีความกล้าแสดงออก กล้าพูดกล้าคุยกับชาวต่างประเทศ
 
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
1. เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ชั้นปีที่ 2 – 3  ทุกสัญชาติ ทุกคณะ ทุกสาขาวิชา 
2. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
3. สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ตลอดโครงการ
4. สามารถสละเวลาเพื่อทำกิจกรรม และเต็มใจปฏิบัติภารกิจในฐานะยุวทูตของมหาวิทยาลัยได้ 
 
กำหนดการดำเนินโครงการ
 
รับสมัครนักศึกษา 15 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม  2559
สอบสัมภาษณ์  3 สิงหาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ 4 สิงหาคม 2559
อบรมเชิงปฏิบัติการ  6, 13-14  และ 20 สิงหาคม 2559
 
กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น.
 
ช่องทางการขอรับใบสมัคร
1. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 2 อาคารศูนย์การศึกษานานาชาติ 
2. Download ใบสมัครและรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ ได้ที่ www.udru.ac.th/inter
 
ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครสอบคัดเลือก ได้ที่สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 2 อาคารศูนย์การศึกษานานาชาติ
ตั้งแต่บัดนี้ - วันพุธที่  3  สิงหาคม  2559  ก่อนเวลา 10.30 น.
 
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 2 อาคารศูนย์การศึกษานานาชาติ
โทรศัพท์ 042-411040--59 ต่อ 1606
E-mail: oia_udru@yahoo.com 
Website: www.udru.ac.th/inter
Facebook Page: www.facebook.com/udruinter
 

 

News Photo

Documents

UDRU Young Ambassdors Application Form.pdf Download

⇐Previous             Next ⇒

Useful Links