ยินดีต้อนรับนักศึกษาเข้าสู่ภาคเรียนที่ 1/2560

ยินดีต้อนรับนักศึกษาเข้าสู่ภาคเรียนที่ 1/2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 img_udru_intro_03

E-Learning วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (Information Technology for Learning) (GE40004) อ.มงคล ทะกอง

http://classit.udru.ac.th/

This entry was posted in Learning, News. Bookmark the permalink.