การประชุมวิชาการระดับชาติ พื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 “ถอดรื้อพรมแดนความรู้: ความท้าทายของ สหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่น โขง ชี มูล” วันที่ 25-26 ตุลาคม 2561

การประชุมวิชาการระดับชาติ พื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 “ถอดรื้อพรมแดนความรู้: ความท้าทายของ สหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่น โขง ชี มูล”ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2561 Website: http://ntbac2018.udru.ac.th/

หลักสูตรที่เปิดสอน (ใหม่) ปีการศึกษา 2561

ปริญญาโท 1 หลักสูตร (1) ศิลปะอีสาน  https://www.facebook.com/%E0%B8%9B%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99-984695558353514/ ปริญญาตรี 2 หลักสูตร (1) สหวิทยาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (2) ศิลปกรรมพื้นถิ่น  https://www.facebook.com/groups/5300054963600343/?ref=br_rs https://www.facebook.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99-398697347282321/

โครงการฮอมราชภัฏ (4 เม.ย. 61)

ขอเชิญร่วมงานโครงการ “ฮอมราชภัฏ” และซื้อสินค้า วันพุธที่ 4 เม.ย. 2561 เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานหลังหอประวัติ (วังแดง) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เสวนาวิชาการครั้งที่ 3 (2/2560) เรื่อง “ความหลากหลายในเชิงช่าง” (4 เม.ย.61)

เสวนาวิชาการครั้งที่ 3 (2/2560) เรื่อง “ความหลากหลายในเชิงช่าง”  วันพุธที่ 4 เม.ย. 2561 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารหอประวัติ (อาคารวังแดง) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ลงทะเบียนออนไลน์ที่ได้ :=> (ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น) https://goo.gl/forms/Vb9p3HvpbCZnVAV52 หรือ QR-Code:

เสวนาวิชาการครั้งที่ 2 (2/2560) เรื่อง “มอง ผ่า การท่องเที่ยวจากไทย-ลาว ประเด็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” (21 มี.ค.61)

เสวนาวิชาการครั้งที่ 2 (2/2560) เรื่อง “มอง ผ่า การท่องเที่ยวจากไทย-ลาว ประเด็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”  วันพุธที่ 21 มี.ค. 2561 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารหอประวัติ (อาคารวังแดง) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประเด็น “สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว เส้นทางท่าลี่-หลวงพระบาง (ผศ.ชมพูนุท สงกลาง) ประเด็น “ลาวกับเทคโนโลยี E-commerce” (ดร.ทิพย์อุบล ทิพเลิศ) ประเด็น “เทคโนโลยี 4G กับสังคมออนไลน์ (อีสาน-ลาว) (อ.มงคล ทะกอง) ประเด็น “การพัฒนาและการท่องเที่ยว มองผ่า

สายสัมพันธ์เครือข่ายวิชาการและสร้างสรรค์จิตรกรรมแบบประเพณี ครั้งที่ 1 (23 กพ. 61)

โครงการสายสัมพันธ์เครือข่ายวิชาการและสร้างสรรค์จิตรกรรมแบบประเพณี ครั้งที่ 1 (23 กพ. – 23 มีค. 61) ร่วมโดย สาขาวิชาจิตรกรรมไทย วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เสวนาวิชาการ และนิทรรศการจิตกรรมไทยประเพณี ภายใต้โครงการ “สร้างสรรค์งานศิลปะเมื่อเยือนถิ่นศิลปกรรมโบราณ” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ถึง ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดย สาขาวิชาจิตรกรรมไทย วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยากรพิเศษในการบรรยายหัวข้อ ” ภาพพระบฏ สู่ ผ้าผะเหวด ” ได้รับเกรียติจาก พระวโรตม์ ธมฺมวโร นนตรี

เสวนาวิชาการครั้งที่ 1(2/2560) เรื่อง “ผู้คน ดนตรี ศิลปะ และวัฒนธรรมบนเส้นทางหล่มสัก-ท่าลี่-หลวงพระบาง” (21 ก.พ.61)

พิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่าย และเสวนาวิชาการครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2560 เรื่อง “ผู้คน ดนตรี ศลปะ และวัฒนธรรมบนเส้นทางหล่มสัก-ท่าลี่-หลวงพระบาง” วันพุธที่ 21 ก.พ. 2561 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารหอประวัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รับชมผ่าน Youtube ได้ที่ link: https://www.youtube.com/watch?v=WXLuWHM2nwo     ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง “ฟรี” ได้ที่ Google Form => https://goo.gl/forms/7Cu3SBfixeH4qGqi2 หรือผ่าน QR Code

การบูรณาการสหวิทยาการกับการพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน (26 ม.ค. & 9 ก.พ. 61)

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสานได้เข้าร่วมโครงการสร้างความร่วมมือเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจังหวัดอุดรธานี จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู กับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วันที่ 26 มกราคม 2561  และ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคาร 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รวมไปถึงข้าราชการส่วนท้องถิ่น และบุคลากรมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงานจำนวนมาก เพื่อสร้างความร่วมมือเชิงบูรณาการและยกระดับการศึกษากับการพัฒนาท้องถิ่น  เริ่มต้นดำเนินโครงการ กิจกรรมภายในโครงการการบูรณาการสหวิทยาการกับการพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน