ประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 2:

ประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 2: : ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และวัฒนธรรมประเพณีในอีสาน ในวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2560 More »

วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล (ปีที่ 2 ฉบับที่ 2)

วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล (ปีที่ 2 ฉบับที่ 2) More »

บันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) กับกับสาขาวิชาจิตรกรรมไทย วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

บันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสาขาวิชาจิตรกรรมไทย วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (15 ธันวาคม 2559) More »

วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล (ส่งบทความออนไลน์)

วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล (ส่งบทความออนไลน์) More »

 

การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 2: ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และวัฒนธรรมประเพณีในอีสาน

การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 2: ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และวัฒนธรรมประเพณีในอีสาน

17103319_1489664371046696_8063927030774633942_n

ในวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2560

Website: http://ntbac2017.udru.ac.th

งานพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ 9 (20 ม.ค.2560)

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา 17.00 เป็นต้นไป ณ ลานกิจกรรม อาคาร 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ในนามคณาจารย์ นักศึกษาและนักเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อนรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดได้มิได้ โดยพร้อมใจจัดทำโครงการนิทรรศการและหนังสือ ๑๙ ๙ คนของพระราชา บันทึกเรื่องราวงานที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน ๑๙ โครงการ

IMG_1841

 

IMG_1830
IMG_1832 IMG_1833
IMG_1843 IMG_1844 IMG_1845 IMG_1846
IMG_1848 IMG_1849 IMG_1850
IMG_1852 IMG_1853
IMG_1857 IMG_1858

บันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสาขาวิชาจิตรกรรมไทย วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสาขาวิชาจิตรกรรมไทย วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 15 ธันวาคม 2559

Image_d7bfc56

Image_2f4b5f8 Image_67e742c

ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย ส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่วรรคาลัย (19 ต.ค.59)

พิธีแสดงความเคารพสักการะถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ อาคาร ๑๘ และ อาคาร ๑๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


pray0

IMG_0300

นิทรรศการผลงานศิลปะและการออกแบบ (15-30 ก.ย.59)

ขอเชิญเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานศิลปะและการออกแบบ (15-30 ก.ย.59)

show1

lai1 lai3 lai4 lai31lai5

lai_1 lai_2 lai_3

จดหมายข่าวปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน สิงหาคม 2558 – กุมภาพันธ์ 2559

จดหมายข่าวปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน สิงหาคม 2558 – กุมภาพันธ์ 2559

 

NTBAC_Newsletter_2015-2-p1 NTBAC_Newsletter_2015-2-p2

นิทรรศการภาพถ่าย “ความหลากหลาย: ในความแตกต่าง” (9-15 มีนาคม 2559)

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการนิทรรศการภาพถ่ายเรื่อง “ความหลากหลาย : ในความแตกต่าง”  โดยงานเริ่มวันที่ 9 มีนาคม 2559 ณ ยูดีทวาน์ เวลา 18.00 น. (รายละเอียดงานจะมีการแต่ละท่านนำเสนอผลงานภาพถ่าย) โดยจะนำเสนอผลงานที่ลานกิจกรรมซอย 1 ยูดีทาวน์ (UDTOWN) ระหว่างวันที่ 9-15 มีนาคม 2559

pic_show1

pic_show-p1 pic_show-p3pic_show-p2pic_show-p4 pic_show-p5IMG_7799IMG_7793

ศึกษาดูงานอารยธรรมอีสานตอนล่าง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (23-25 ก.พ. 59)

โครงการศึกษาดูงานอารยธรรมอีสานตอนล่าง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 23 -25 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ในด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิศาสตร์ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้คณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้ฯ ยังได้ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองและวัดโบราณ ที่ตำบลเสมา อำเภอสีคิ้ว ตลอดจนศิลปะและชื่นชมธรรมชาติที่น่าสนใจ เช่น พิพิธภัณฑ์ภาพเขียนสามมิติ สวนซ่อนศิลป์ เขาใหญ่ อาร์ตมิวเซียม ปาริโอ สระน้ำผุด ฯลฯ