ศูนย์การเรียนรู้ฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพประชุมวิชาการระดับชาติศรโคตรบูรณ์ศึกษา ครั้งที่ 1 “สายน้ำโขงกับงานวัฒนธรรมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” (2-3 พ.ค. 2562)

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับชาติศรโคตรบูรณ์ศึกษา ครั้งที่ 1 “สายน้ำโขงกับงานวัฒนธรรมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2562 เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย ในเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ณ ห้องพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม

59321486_2083110778653738_1378347501702086656_n

แท้จริง จริงแท้ สู่การขึ้นทะเบียนมรดกโลก กรณีอำเภอบ้านผือ (14 ก.พ. 62)

ประชุมเสวนาทางวิชาการ ในประเด็น “แท้จริง จริงแท้ สู่การขึ้นทะเบียนมรดกโลก กรณีอำเภอบ้านผือ” ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

51947651_579299515888769_2568074406429458432_n52040654_579299992555388_5767519235983015936_n51807895_579300719221982_146656202397319168_n 52136178_579300352555352_8618393135497609216_n 52259298_579300439222010_6202988770443132928_n 52391233_579299239222130_7855580826031882240_n

 

ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มข. (16 ม.ค. 62)

วันที่ 16 มกราคม 2562

ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมดอกศิลป์ 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีลงนามคือ รศ.ดร.ชวลิต อธิปัตยกุล ประธานศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กับผู้แทนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

Fa1 fa3 fa4 fa5 fa6

อบรมเชิงปฏิบัติการ “ฮักลายอีสาน” ตอนที่1 “แกะ เกลา เหลาลาย” (22-24 ม.ค.62)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการณ์ สาขาวิชาศิลปกรรมพื้นถิ่น  ได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ ถาวรจักร์เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการในครั้งนี้ ภายใต้หัวข้อ “แกะ เกลา เหลาลาย”
วันที่ 22-24 มกราคม พ.ศ. 2562

ณ วันที่ 22-23 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ตึกศิลปกรรมพื้นถิ่น
วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ หอศิลป์ทองพรหมชาติ

poster1

a0at1

at2 at3 at4 at5 at6 at7 a000a00a9a10a12at8

วัฒนธรรมสัญจร โขน ละคร จากคนของพระราชา (ราชภัฏอุดรธานีพบ รร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 7 พ.ย.61)

วัฒนธรรมสัญจร โขน ละคร จากคนของพระราชา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีพบ รร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา (วันที่ 7 พ.ย. 2561)

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี

 1. สาขาวิชาศิลปกรรมพื้นถิ่น
 2. สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาศิลปะอีสาน

ณ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยานักเรียนให้ความสนใจในกิจกรรมปั้นดิน เพนท์ไม้ ตัดพวงมะโหดเป็นอย่างมากพบกันอีกเร็วๆนี้ในเขตพื้นที่อีสานตอนบน

45505040_520273501791371_8656154011222671360_n 45527654_520273515124703_5801837386182688768_n

45516015_1794525610673487_4098034949465047040_n

45544766_1794525477340167_5106661826557378560_n

การประชุมวิชาการระดับชาติ พื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 “ถอดรื้อพรมแดนความรู้: ความท้าทายของ สหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่น โขง ชี มูล” วันที่ 25-26 ตุลาคม 2561

การประชุมวิชาการระดับชาติ พื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 “ถอดรื้อพรมแดนความรู้: ความท้าทายของ
สหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่น โขง ชี มูล”ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2561

Website: http://ntbac2018.udru.ac.th/

p1

« 1 ของ 2 »

poster_ntbac2018_resize

หลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา 1/2562 (เดือนมิถุนายน 2562)

ปริญญาโท 1 หลักสูตร (1) ศิลปะอีสาน เริ่มเรียน มกราคม 2562 (ปีการศึกษา 2/2561)

http://academic.udru.ac.th/ntbac/ArtMaster/

artmaster_lecturer

 • ปริญญาตรี: รหัสสาขา 1502 (ศศ.บ. สหวิทยาการเพื่อการพัฒนา)

  รับสมัครรอบ1 (เพิ่มเติม) ถึง 18 มกราคม 61 (http://tcas.udru.ac.th)

http://academic.udru.ac.th/ntbac/ILDev/

 • 45364227_1834021706696510_6838875592197144576_n

   

  (2) รหัสสาขา 1501: ศป.บ. ศิลปกรรมพื้นถิ่น

รับสมัครรอบ1 (เพิ่มเติม) ถึง 18 มกราคม 61 (http://tcas.udru.ac.th)

http://academic.udru.ac.th/ntbac/LocalArt/

 • localArt_lecturerS_8011285873856

โครงการฮอมราชภัฏ (4 เม.ย. 61)

ขอเชิญร่วมงานโครงการ “ฮอมราชภัฏ” และซื้อสินค้า
วันพุธที่ 4 เม.ย. 2561 เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป
ณ บริเวณลานหลังหอประวัติ (วังแดง) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

30738989_10157466350098569_6403580419711691167_n 30707620_10157466350228569_1509384763352022412_n30709803_10157466349778569_1339912476199526805_n30710065_10157466350013569_7171085690298111291_n 30710781_10157466348923569_3194918802011499671_n30710882_10157466349683569_2485789191759919122_n30714648_10157466349558569_7033680017208332273_n30726395_10157466348908569_6338532386424521662_n30738173_10157466349978569_5457404741242906283_n30738364_10157466348928569_4164723593054787788_n30738438_10157466349688569_2558548546141840445_n30739093_10157466349838569_1741436807427606550_n 30739542_10157466350263569_7944735145169353999_n 30740728_10157466350128569_6293787092257011268_n 30743040_10157466350048569_1835877963958723044_n 30743157_10157466349403569_6213139531382676226_n 30743363_10157466349358569_7760172504182549145_n

Hom marketLED

ฮอมLED