Category Archives: หนังสือ

หนังสือ

ติดต่อสอบถามซื้อหนังสือได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ มือถือ: 099-575-8699, โทรศัพท์: 0-4221-1040-59 ต่อ 1999 e–mail:   ntbaclc@gmail.com , ntbac@udru.ac.th ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป 64 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล เล่มละ 120 บาท (สมาชิก ราคาเล่มละ 100 บาท) เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ พื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานีครั้งที่ 1 “พัฒนาการของศิลปะในอีสาน” เล่มละ 250 บาท ฮูปแต้มอีสาน