นักศึกษาราชภัฏอุดรธานี “จิตสาธารณะ” คว้ารางวัลระดับภาค (29 ก.ย. 62)

นักศึกษาราชภัฏอุดร “จิตสาธารณะ” คว้ารางวัลโครงการเพื่อสังคม ที่ มมส.

Website: https://www.udru.ac.th/website/index.php/featured-articles/17-udru-news/around-udru/245-oct-09-2019-c.html

72439278_476213522965322_8583117070151974912_n

นักศึกษาราชภัฏอุดรธานีร่วมงานประกวดโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม ที่มมส. มีนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วภาคอีสานเข้าร่วมประชันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง งานนี้นับเป็นการเปิดพื้นที่บ่มเพาะ “สำนึกสาธารณะ” ให้แก่คนหนุ่มสาวก้าวไปสู่การเป็น “ผู้ให้โดยไม่ต้องมีผู้ร้องขอ” ท่ามกลางสังคมที่กำลังเผชิญกับภาวะความเหลื่อมล้ำที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาและสาขาวิชาศิลปกรรมพื้นถิ่น สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จำนวน 5 คน ได้นำโครงการ “นวัตกรรมสังคมเพื่อคนไร้บ้าน” จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประกวดในโครงการคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุม 1 อาคารพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ และภาคีเครือข่ายในท้องถิ่น ซึ่งได้จัดต่อเนื่องกันมาแล้วเป็นครั้งที่8  มีนิสิตนักศึกษา ในกลุ่มชมรม และสาขาวิชาต่างๆจากรั้วมหาวิทยาลัยหลายแห่งให้ความสนใจนำโครงการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 11 โครงการ อาทิเช่น โครงการอาสาสมัครลดอุบัติเหตุในชุมชน มรภ.ร้อยเอ็ด โครงการค่ายสัตวแพทย์จิตอาสา โครงการพยาบาลจิตอาสา โครงการนักกฎหมายหัวใจอาสา และโครงการค่าย HUSOC พัฒนาท้องถิ่น ม.มหาสารคามเป็นต้น ผลปรากฏว่า โครงการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มาครองได้อย่างน่าปลาบปลื้มใจ

71657890_2421594294780150_4193694625745076224_n

ทั้งนี้ โครงการ“นวัตกรรมสังคมเพื่อคนไร้บ้าน จังหวัดขอนแก่น” ที่นักศึกษาได้ร่วมมือกันขับเคลื่อนจนประสบความสำเร็จนั้น เริ่มต้นขึ้นในชั้นเรียนที่มีการถกเถียงแลกเปลี่ยนกันในประเด็น “ความเหลื่อมล้ำในสังคมท้องถิ่นภาคอีสาน” โดยเฉพาะความเหลื่อมล้ำระหว่างกลุ่ม “คนจนเมือง” กับคนกลุ่มอื่นๆที่มีโอกาสและต้นทุนชีวิตที่ดีกว่า จากตรงจุดนี้จึงกลายเป็นประตูบานแรกที่เปิดให้นักศึกษาได้ก้าวออกไปเรียนรู้ชีวิตของคนตัวเล็กตัวน้อยในสังคมกันอย่างจริงจัง และเป็นที่มาของโครงการที่ผลักดันให้เกิด “นวัตกรรมสังคม” ภายใต้แนวคิด “ศิลปะเพื่อสังคม” ได้แก่ ตุงอีสาน และ สวนผักจากขวดน้ำประดิษฐ์ ที่นำไปสู่ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดทอนปัญหา “ภาวะความเครียด” ในกลุ่มคนไร้บ้านที่พักพิงอยู่ที่ศูนย์พักพิงบ้านโฮมแสนสุข       จ.ขอนแก่น ซึ่งกระบวนการผลิต รูปแบบ สีสัน และความหมาย ของนวัตกรรมสังคมดังกล่าวได้เข้าไปช่วย ฟื้นฟู เยียวยา และเสริมสร้างสุขภาวะให้กลุ่มคนไร้บ้านอย่างแยบคาย

71707045_408298696768820_8058890533281464320_n

ด้านนางสาววันวิสา ภูขมา นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรมพื้นถิ่น สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กล่าวว่า  การออกไปเรียนรู้นอกชั้นเรียนนับเป็นการช่วยเปิดมุมมองเกี่ยวกับชีวิตและความทุกข์ยากของพี่น้องที่มีชีวิตอย่างยากลำบากมาก มากไปกว่านั้นการได้นำเอาทักษะด้านศิลปะและสิ่งที่ได้เรียนรู้มาไปลงมือปฏิบัติการร่วมกับพวกเขาและมีโอกาสนำเรื่องราวเหล่านั้นออกมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆพี่ๆนักศึกษาต่างมหาวิทยาลัยได้รับรู้ ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์มากและควรหาทางผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

“กิจกรรมนี้ทำให้หนูรู้สึกเห็นคุณค่าของตัวเองและคุณค่าของพี่ๆคนไร้บ้านขึ้นเยอะมาก จากแต่ก่อนไม่เคยสนใจเรื่องแบบนี้มาก่อน ส่วนเรื่องรางวัลที่ได้รับก็ไม่คาดคิดมาก่อนเช่นกันว่าจะเป็นไปได้ เพราะพวกหนูใหม่กับเรื่องเหล่านี้มาก”

ด้านแพรวนภา ผิวเพ็ชร นักศึกษาสาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กล่าวว่า การเรียนรู้ในสถานการณ์จริง ได้สัมผัสความรู้สึกนึกคิด และความเดือนร้อนของคนไร้บ้านเป็นเหมือนห้องเรียนงานพัฒนาสังคมแบบหนึ่ง เช่นเดียวกันเวทีประกวดโครงการในวันนี้ก็ถือเป็นส่วนขยายการเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้น แต่สิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นคือการลงมือปฏิบัติเคียงบ่าเคียงไหล่กับพี่น้องที่เดือนร้อนเหล่านั้น

“หนูรู้สึกดีใจมากที่ได้ออกไปเรียนรู้ ดีใจมากทีได้มาแลกเปลี่ยนประเด็นสังคมกับพี่ๆที่นี่ หนูคิดว่าคงมาถูกทางแล้ว และจะพยายามกระตุ้นให้ตัวเองออกไปสะสมประสบการณ์งานพัฒนาเช่นนี้ให้มากขึ้นไปอีก”

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนเวทีจะยุติลง คณะกรรมการผู้จัดงานได้เรียกอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนทุกฝ่าย เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือถึงการวางแนวทางพัฒนาเวทีการประกวดและขยายเครือข่ายการเรียนรู้ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นในปีต่อๆไป

นายฐากูร สรวงศ์สิริ ฝ่ายข่าวศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน

64 ถ.ทหาร สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

อีเมล์ isanmove@gmail.com

 

 

 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “ฮักลายอีสาน” ตอนที่1 “แกะ เกลา เหลาลาย” (22-24 ม.ค.62)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการณ์ สาขาวิชาศิลปกรรมพื้นถิ่น  ได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ ถาวรจักร์เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการในครั้งนี้ ภายใต้หัวข้อ “แกะ เกลา เหลาลาย”
วันที่ 22-24 มกราคม พ.ศ. 2562

ณ วันที่ 22-23 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ตึกศิลปกรรมพื้นถิ่น
วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ หอศิลป์ทองพรหมชาติ

poster1

a0at1

at2 at3 at4 at5 at6 at7 a000a00a9a10a12at8

วัฒนธรรมสัญจร โขน ละคร จากคนของพระราชา (ราชภัฏอุดรธานีพบ รร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 7 พ.ย.61)

วัฒนธรรมสัญจร โขน ละคร จากคนของพระราชา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีพบ รร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา (วันที่ 7 พ.ย. 2561)

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี

 1. สาขาวิชาศิลปกรรมพื้นถิ่น
 2. สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาศิลปะอีสาน

ณ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยานักเรียนให้ความสนใจในกิจกรรมปั้นดิน เพนท์ไม้ ตัดพวงมะโหดเป็นอย่างมากพบกันอีกเร็วๆนี้ในเขตพื้นที่อีสานตอนบน

45505040_520273501791371_8656154011222671360_n 45527654_520273515124703_5801837386182688768_n

45516015_1794525610673487_4098034949465047040_n

45544766_1794525477340167_5106661826557378560_n

หลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา 1/2562 (เดือนมิถุนายน 2562)

ปริญญาโท 1 หลักสูตร (1) ศิลปะอีสาน เริ่มเรียน มกราคม 2562 (ปีการศึกษา 2/2561)

http://academic.udru.ac.th/ntbac/ArtMaster/

artmaster_lecturer

 • ปริญญาตรี: รหัสสาขา 1502 (ศศ.บ. สหวิทยาการเพื่อการพัฒนา)

  รับสมัครรอบ1 (เพิ่มเติม) ถึง 18 มกราคม 61 (http://tcas.udru.ac.th)

http://academic.udru.ac.th/ntbac/ILDev/

 • 45364227_1834021706696510_6838875592197144576_n

   

  (2) รหัสสาขา 1501: ศป.บ. ศิลปกรรมพื้นถิ่น

รับสมัครรอบ1 (เพิ่มเติม) ถึง 18 มกราคม 61 (http://tcas.udru.ac.th)

http://academic.udru.ac.th/ntbac/LocalArt/

 • localArt_lecturerS_8011285873856