หลักสูตรที่เปิดสอน (ใหม่) ปีการศึกษา 1/2562

เริ่มเรียน มิถุนายน 2562

ปีการศึกษา 1/2562

  1. ปริญญาโท 1 หลักสูตร (1) ศิลปะอีสาน master_arts

    https://www.facebook.com/%E0%B8%9B%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99-984695558353514/

  2. ปริญญาตรี 2 หลักสูตร (1) สหวิทยาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (2) ศิลปกรรมพื้นถิ่น interdisciplinary_poster

    https://www.facebook.com/groups/5300054963600343/?ref=br_rsS_8011286088584S_8011285873856

    https://www.facebook.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99-398697347282321/bachelor_arts