แท้จริง จริงแท้ สู่การขึ้นทะเบียนมรดกโลก กรณีอำเภอบ้านผือ (14 ก.พ. 62)

ประชุมเสวนาทางวิชาการ ในประเด็น “แท้จริง จริงแท้ สู่การขึ้นทะเบียนมรดกโลก กรณีอำเภอบ้านผือ” ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

51947651_579299515888769_2568074406429458432_n52040654_579299992555388_5767519235983015936_n51807895_579300719221982_146656202397319168_n 52136178_579300352555352_8618393135497609216_n 52259298_579300439222010_6202988770443132928_n 52391233_579299239222130_7855580826031882240_n