เสวนาวิชาการ (ครั้งที่ 2) นาคกับมังกร : ความเชื่อดั้งเดิมของคนจีนและคนอีสาน (25 กุมภาพันธ์ 2558)

 2015-02-25p9 2015-02-25p10


 

งานเสวนาเรื่อง  นาคกับมังกร : ความเชื่อดั้งเดิมของคนจีนและคนอีสาน  ณ ลานหน้าอาคารหอประวัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เวลา 16.30 น. เรียนเชิญผู็ที่สนใจครับ

หรือสนใจสำรองที่นั่ง(ฟรี)ผ่านเว็บไซต์ได้ที่