หนังสือ

ติดต่อสอบถามซื้อหนังสือได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ

มือถือ: 099-575-8699, โทรศัพท์: 0-4221-1040-59 ต่อ 1999

e–mail:   ntbaclc@gmail.com , ntbac@udru.ac.th

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

64 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง

อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล เล่มละ 120 บาท (สมาชิก ราคาเล่มละ 100 บาท)

mcmac_v3-2-frontmcmac_v3-1-frontmcmac_v4-front

mcmac_v3-front

mcmac_v2-front

mcmac1

mcmac0

proceeding

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ พื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานีครั้งที่ 1 “พัฒนาการของศิลปะในอีสาน”
เล่มละ 250 บาท

hooptamฮูปแต้มอีสาน เล่มละ 200 บาท

sim161สิมรูปแบบฝีมือช่างญวณ 161 หลัง เล่มละ 300  บาท

sim1

สิมญวณในอีสาน เล่มละ 350  บาท

art_resource

แหล่งศิลปกรรมเส้นทางแผนที่โบราณ จากเมืองหนองบัวลำภู ถึงเมืองเวียงจันทร์ เล่มละ 250  บาท

art_india

ศิลปะอินเดียแบบปาละ เล่มละ 600 บาท