เสวนาวิชาการ (ครั้งที่ 5) เรื่อง ผ้าทอพื้นเมืองในเมืองหลวงพระบาง (16 ก.ย. 58)

งานเสวนาวิชาการ เรื่อง “ผ้าทอพื้นเมือง ในเมืองหลวงพระบาง” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระยุทธ์ เพ็งชัย ในวันที่ 16 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 17.00-19.00 น. (ฟรี)

pic_showIMG_5897IMG_5899
IMG_5900IMG_5901IMG_5902