เสวนาวิชาการ (ครั้งที่ 7) เรื่อง “ลวดลายสะท้อนความเชื่อ ในยุคหินเก่าตอนปลายของอีสาน” (18 พ.ย. 58)

เสวนาวิชาการ (ครั้งที่ 7) เรื่อง “ลวดลายสะท้อนความเชื่อ ในยุคหินเก่าตอนปลายของอีสาน” (18 พ.ย. 58)

ณ ลานหน้าหอประวัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เวลา 17.00-19.00 น. เป็นต้นไป (ลงทะเบียนฟรี)

poster_line

 

pic_20151118_1

pic_20151118_6

pic_20151118_2 pic_20151118_3 pic_20151118_4 pic_20151118_5