โครงการบ้านหินตั้ง: การบูรณาการสหวิทยาการกับการพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน

logo_hintang

โครงการบ้านหินตั้ง: การบูรณาการสหวิทยาการกับการพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืนใน ตำบลข้าวสาร อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

เว็บไซต์บ้านหินตั้ง : http://hintang.udru.ac.th

ไวนิล2

21272364_1420437671359469_6571046068506085357_n