หลักสูตร (ใหม่)

ปริญญาโท สาขาวิชาศิลปะอีสาน เริ่มเรียน มกราคม 2562 (ปีการศึกษา 2/2561)

http://academic.udru.ac.th/ntbac/ArtMaster/

artmaster_lecturer

  • ปริญญาตรี สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา

http://academic.udru.ac.th/ntbac/ILDev/

  • ILDev_lecturer

     

    ปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปกรรมพื้นถิ่น

http://academic.udru.ac.th/ntbac/LocalArt/

  • localArt_lecturerS_8011285873856