ประชุมวิชาการ

การประชุมวิชาการระดับชาติ พื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 “ถอดรื้อพรมแดนความรู้: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่น โขง ชี มูล” วันที่ 25-26 ตุลาคม 2561
ภาพบรรยากาศ: http://academic.udru.ac.th/~ntbac/?p=1168

Website: http://ntbac2018.udru.ac.th/

p1

 poster_ntbac2018_resize

 

การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 2: ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และวัฒนธรรมประเพณีในอีสาน ในวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2560
ภาพบรรยากาศ: http://academic.udru.ac.th/~ntbac/?p=805

Website: http://ntbac2017.udru.ac.th

17103319_1489664371046696_8063927030774633942_n

 

การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 1: พัฒนาการศิลปะในอีสาน วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
ภาพบรรยากาศ: http://academic.udru.ac.th/~ntbac/?p=612

เว็บไซต์ : http://ntbac2016.udru.ac.th

ntbac2016_p21

poster