เสวนาวิชาการ

เสวนาวิชาการ (ครั้งที่ 13) เรื่อง “แท้จริง จริงแท้ สู่การขึ้นทะเบียนมรดกโลก กรณีอำเภอบ้านผือ” (14 ก.พ. 62)

Link: http://academic.udru.ac.th/~ntbac/?p=1380

51947651_579299515888769_2568074406429458432_n

เสวนาวิชาการ (ครั้งที่ 12) เรื่อง “ความหลากหลายในเชิงช่าง” (4 เม.ย.61)

Link: http://academic.udru.ac.th/~ntbac/?p=1110

เสวนาวิชาการ (ครั้งที่ 11) เรื่อง “มอง ผ่า การท่องเที่ยวจากไทย-ลาว ประเด็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” (21 มี.ค.61)

Link: http://academic.udru.ac.th/~ntbac/?p=1094

เสวนาวิชาการ (ครั้งที่ 10) เรื่อง “ผู้คน ดนตรี ศิลปะ และวัฒนธรรมบนเส้นทางหล่มสัก-ท่าลี่-หลวงพระบาง” (21 ก.พ.61)

Link: http://academic.udru.ac.th/~ntbac/?p=1058

28337420_10157278911253569_1936201034690890702_o

เสวนาวิชาการ (ครั้งที่ 8) เรื่อง จิตรกรรมฝาผนัง “ภาคกลางมองอีสาน อีสานมองภาคกลาง” (17-18 พ.ย.60)

Link: http://academic.udru.ac.th/~ntbac/?p=944

23592377_10156960094268569_2392982392621483009_o

เสวนาวิชาการ (ครั้งที่ 7) เรื่อง “ลวดลายสะท้อนความเชื่อ ในยุคหินเก่าตอนปลายของอีสาน” (18 พ.ย. 58)

Link: http://academic.udru.ac.th/~ntbac/?p=633

pic_20151118_1

เสวนาวิชาการ (ครั้งที่ 6) เรื่อง “แฟนตาซี 14 สเต๊ป จินตนาการ ความจริงและความงาม” (14 ต.ค. 58)

Link: http://academic.udru.ac.th/~ntbac/?p=627

pic_20151014_6

เสวนาวิชาการ (ครั้งที่ 5) เรื่อง ผ้าทอพื้นเมืองในเมืองหลวงพระบาง (16 ก.ย. 58)

Link: http://academic.udru.ac.th/~ntbac/?p=605

เสวนาวิชาการ (ครั้งที่4) เรื่อง ปราสาทหินในวัฒนธรรมเขมรบนผืนแผ่นดินอีสาน (2 เม.ย. 58)

Link: http://academic.udru.ac.th/~ntbac/?p=363

IMG_3481

เสวนาวิชาการ (ครั้งที่ 3) เรื่อง อาหาร การกินของผู้ไทในจังหวัดอุดรธานี (18 มีนาคม 2558)

Link: http://academic.udru.ac.th/~ntbac/?p=331

2015-03-18_p2

เสวนาวิชาการ (ครั้งที่ 2) นาคกับมังกร : ความเชื่อดั้งเดิมของคนจีนและคนอีสาน (25 กุมภาพันธ์ 2558)
Link : http://academic.udru.ac.th/~ntbac/?p=250

 

เสวนาวิชาการ (ครั้งที่ 1) เรื่อง วิถีผู้คน ลุ่มน้ำโขงกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (18 ก.พ. 58)
Link: http://academic.udru.ac.th/~ntbac/?p=247