เกี่ยวกับศูนย์/กรรมการ

คณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน

chaowar

eveonanong

kulrajsuphac

tongploy
thakroosunitdaruneephongsakthatjochotipyannoom

brochure2

brochure3

brochure4 brochure5

ที่อยู่ติดต่อ

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

64 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง

อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

 มือถือ: 099-575-8699, โทรศัพท์: 0-4221-1040-59 ต่อ 1999

E – mail   ntbaclc@gmail.com , ntbac@udru.ac.th

Website: http://ntbac.udru.ac.th หรือ http://academic.udru.ac.th/~ntbac/

qrcode_ntbac

 

 

 

 

 

 


E – mail: 
ntbaclc@gmail.com , ntbac@udru.ac.th

แผนที่: เชื่อมโยงไป google maps (https://goo.gl/maps/A0e1s)

 

0 ผัง 2558 2
address_in