การบูรณาการสหวิทยาการกับการพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน (26 ม.ค. และ 9 ก.พ. 61)

โครงการสร้างความร่วมมือเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี More »

ศึกษาดูงานศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย-TCI (29 ก.ย. 60)

ศึกษาดูงานศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย-TCI (29 ก.ย. 60) More »

วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล

วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล More »

 

งานพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ 9 (20 ม.ค.2560)

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา 17.00 เป็นต้นไป ณ ลานกิจกรรม อาคาร 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ในนามคณาจารย์ นักศึกษาและนักเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อนรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดได้มิได้ โดยพร้อมใจจัดทำโครงการนิทรรศการและหนังสือ ๑๙ ๙ คนของพระราชา บันทึกเรื่องราวงานที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน ๑๙ โครงการ  

บันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสาขาวิชาจิตรกรรมไทย วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสาขาวิชาจิตรกรรมไทย วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 15 ธันวาคม 2559

ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย ส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่วรรคาลัย (19 ต.ค.59)

พิธีแสดงความเคารพสักการะถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ อาคาร ๑๘ และ อาคาร ๑๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

นิทรรศการผลงานศิลปะและการออกแบบ (15-30 ก.ย.59)

ขอเชิญเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานศิลปะและการออกแบบ (15-30 ก.ย.59)

จดหมายข่าวปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน สิงหาคม 2558 – กุมภาพันธ์ 2559

จดหมายข่าวปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน สิงหาคม 2558 – กุมภาพันธ์ 2559  

นิทรรศการภาพถ่าย “ความหลากหลาย: ในความแตกต่าง” (9-15 มีนาคม 2559)

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการนิทรรศการภาพถ่ายเรื่อง “ความหลากหลาย : ในความแตกต่าง”  โดยงานเริ่มวันที่ 9 มีนาคม 2559 ณ ยูดีทวาน์ เวลา 18.00 น. (รายละเอียดงานจะมีการแต่ละท่านนำเสนอผลงานภาพถ่าย) โดยจะนำเสนอผลงานที่ลานกิจกรรมซอย 1 ยูดีทาวน์ (UDTOWN) ระหว่างวันที่ 9-15 มีนาคม 2559

ศึกษาดูงานอารยธรรมอีสานตอนล่าง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (23-25 ก.พ. 59)

โครงการศึกษาดูงานอารยธรรมอีสานตอนล่าง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 23 -25 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ในด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิศาสตร์ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้คณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้ฯ ยังได้ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองและวัดโบราณ ที่ตำบลเสมา อำเภอสีคิ้ว ตลอดจนศิลปะและชื่นชมธรรมชาติที่น่าสนใจ เช่น พิพิธภัณฑ์ภาพเขียนสามมิติ สวนซ่อนศิลป์ เขาใหญ่ อาร์ตมิวเซียม ปาริโอ สระน้ำผุด ฯลฯ

บันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) กับคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

บันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กับคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันที่ 26 มกราคม 2559