ประชุมเครือข่ายวารสารวิชาการ ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 8/2558

ประชุมเครือข่ายวารสารวิชาการ ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 8/2558
วันที่ 15 ก.ค. 2558 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

jsh3

jsh1

ผู้อำนวยการกรมศิลปากรที่ 9 ขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมที่ตั้งใหม่ศูนย์การเรียนรู้ฯ

ผู้อำนวยการกรมศิลปากรที่ 9 ขอนแก่น กับหัวหน้ากลุ่มโบราณคดีคนใหม่ คุณอรุณศักดิ์ กิ่งมณี ได้มาร่วมเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสานใหม่

และจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันเร็วๆนี้ kk_p1 kk_p2 kk_p3

โครงการอบรมพุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ตามรอยประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาล้านช้างในอีสาน (18 เม.ย.58)

โครงการอบรมพุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ตามรอยประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาล้านช้างในอีสาน
วันที่ 18 เมษายน 2558

ดร.ไกรฤกษ์ ศิลาคม , อ.พงษ์ศักดิ์  อัครวัฒนากุล , และ ผศ.เชิดชาย บุตดี

ชมพุทธศิลป์ล้านช้างที่วัดพระธาตุบังพวน และหลวงพ่อองค์ตื้อ สร้างในสมัยพระไชยเชษฐาธิราช

train20_p111


เยี่ยมชมศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (31 มีนาคม 2558)

ท่านศาสตราจารย์กิตติคุณปรีชา ช้างขวัญยืน ได้ให้เกียรติแนะนำศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมี ดร.ไกรฤกษ์ ศิลาคม และคณะ ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้รับฟังและเยี่ยมชมกิจการของศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา  31 มีนาคม 2558

Screenshot - 1_4_2015 , 9_48_10 

เสวนาวิชาการ (ครั้งที่4) เรื่อง ปราสาทหินในวัฒนธรรมเขมรบนผืนแผ่นดินอีสาน (2 เม.ย. 58)

ภาพบรรยากาศเสวนาวิชาการ เรื่อง ปราสาทหินในวัฒนธรรมเขมรบนผืนแผ่นดินอีสาน (2 เม.ย. 58)

วันที่ 2 เม.ย. 58 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานหน้าหอประวัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ขอบคุณ ดร.สุทธิพงศ์ เปรื่องค้า(คณบดีคณะเทคโนโลยี) คณาจารย์ และนักศึกษา

เครดิตภาพจาก Danai Siriburee

IMG_3481


IMG_3435

hilight_first

ลงทะเบียนออนไลน์ => คลิ๊กที่นี่

นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ ขาว เทา ดำ

 

 

IMG_3390

gray_black

นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ ขาว เทา ดำ พิธีเปิด 25 มีนาคม 2558 เวลา 17.00 น. ผลงานจัดแสดงจนถึง 22 เมษายน 2558 ณ ห้องนิทรรศการอาคาร 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ลงทะเบียนร่วมงานพิธีเปิด=> http://goo.gl/forms/cPJZtLyp99

เสวนาวิชาการ (ครั้งที่ 3) เรื่อง อาหาร การกินของผู้ไทในจังหวัดอุดรธานี (18 มีนาคม 2558)


2015-03-18_p2

อาหารการกินผู้ไทอุดร

 ดาวน์โหลดแผ่นพับประกอบได้ที่นี่ => Click Here!!!