ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการทดสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป :
  • ดาวน์โหลดหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและรายละเอียดกกิจกรรม คลิกที่นี่
  • นักเรียน นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ประกวด จะได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรม (ยกเว้นกิจกรรมการสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์)
  • ุครู อาจารย์ที่พานักศึกษามาชมนิทรรศการ ณ คณะวิทยาศาสตร์ สามารถลงทะเบียนเพื่อรับเกียรติบัตรการเข้าร่วมงานได้ที่สถานที่จัดงาน
 
ข้อมูลกิจกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลง :
 
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน :  
รหัสผ่าน :  
  
ลงทะเบียน | ลืมรหัสผ่าน
ดาวน์โหลดเอกสาร

สูจิบัตรคณะวิทยาศาสตร์

หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและรายละเอียดกิจกรรม

สูจิบัตรมหาวิทยาลัย


จัดการข้อมูลกิจกรรม
     จัดการข้อมูลผลการแข่งขัน
 
 
webs counters
Total Count