กิจกรรมประกวด/แข่งขัน
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ

ดาวน์โหลดรายละเอียดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560  

รายละเอียดของกิจกรรม
คุณสมบัติและกติกา : 
1. แต่ละโรงเรียนส่งผู้เข้าแข่งขันได้ระดับละ 2 ทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน โดยแต่ละทีมมีอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คนเท่านั้น
2. เป็นการแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทความไกลแบบขวดเดียว
3. ผู้แข่งขันต้องนำจรวดขวดน้ำและฐานปล่อยจรวดขวดน้ำ ให้กรรมการตรวจสอบก่อนการแข่งขัน
4. ถ้าผู้เข้าแข่งขันมารายงานตัวหลังเวลาที่กำหนด จะไม่อนุญาตให้เข้าแข่งขันไม่ว่ากรณีใดๆ
5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
6. คณะกรรมการดำเนินงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกาบางอย่างในวันแข่งขันจริงตามความเหมาะสม
หมายเหตุ รายละเอียดกติกาการแข่งขัน สามารถดูเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ - ->คลิกที่นี่
วันรับสมัคร : 
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ส.ค.60
วันเวลาที่แข่งขัน : 
17 ส.ค.60
1. ระดับประถมศึกษา เวลา 08.00-12.00 น.
2. ระดับมัธยมศึกษา และ ปวช. เวลา 12.00-16.00 น.
สถานที่แข่งขัน : 
สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ประกาศผล : 
17 ส.ค.60
1. ระดับประถมศึกษา เวลา 14.00 น.
2. ระดับมัธยมศึกษา และ ปวช. เวลา 16.30 น.
รางวัล/เกียรติบัตร : 
ระดับประถมศึกษา
รางวัลที่ 1 2,000 บาท
รางวัลที่ 2 1,500 บาท
รางวัลที่ 3 1,000 บาท
พร้อมเกียรติบัตร
ระดับมัธยมศึกษา และ ปวช.
รางวัลที่ 1 2,000 บาท
รางวัลที่ 2 1,500 บาท
รางวัลที่ 3 1,000 บาท
พร้อมเกียรติบัตร
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : 
อ.ปริญญา พันธุ์พรหม (093-4085-533)
ดร.อัจฉรา ศิริพนาดร (084-0372-496)
อ.ทศพร จุลพันธ์
ผศ.ดร.สำเร็จ คันธี
ผศ.ยอดยิ่ง ชาวพงษ์
ดร.จุฑารัตน์ กลิ่นแก้วณรงค์
Assoc.Dr.Brian Francis Usher

การแบ่งระดับในการประกวด/แข่งขัน

ระดับ รูปแบบการสมัคร การรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร ผลการแข่งขัน
ประถมศึกษา (ป.1 - ป.6) สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน
หมดเวลารับสมัคร


มัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) หรือ ปวช. สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน
หมดเวลารับสมัคร


 
webs counters
Total Count