กิจกรรมประกวด/แข่งขัน
การแข่งขันตอบปัญหาสิ่งแวดล้อม

ดาวน์โหลดรายละเอียดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560  

รายละเอียดของกิจกรรม
คุณสมบัติและกติกา : 
กติกา
1. แต่ละโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 1 ทีมๆ ละ 2 คน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม 1 คน
2. การทดสอบแบ่งเป็น 2 รอบ (รอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ)
การตัดสิน
1. คะแนนจากการทดสอบ
2. คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
วันรับสมัคร : 
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 ส.ค.60
วันเวลาที่แข่งขัน : 
ระดับประถมศึกษา 16 ส.ค.60 เวลา 09.00-12.00 น.
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 17 ส.ค.60 เวลา 09.00-12.00 น.
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 18 ส.ค.60 เวลา 09.00-12.00 น.
สถานที่แข่งขัน : 
ห้อง 14101 อาคาร 14 ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ
ประกาศผล : 
ระดับประถมศึกษา 16 ส.ค.60 เวลา 13.00 น.(อาคาร 14 ชั้น 1)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 17 ส.ค.60 เวลา 13.00 น.(อาคาร 14 ชั้น 1)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 18 ส.ค.60 เวลา 13.00 น.(อาคาร 14 ชั้น 1)
รางวัล/เกียรติบัตร : 
ระดับประถมศึกษา
รางวัลที่ 1 1,500 บาท
รางวัลที่ 2 1,200 บาท
รางวัลที่ 3 1,000 บาท
รางวัลพร้อมเกียรติบัตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)
รางวัลที่ 1 1,500 บาท
รางวัลที่ 2 1,200 บาท
รางวัลที่ 3 1,000 บาท
รางวัลพร้อมเกียรติบัตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)
รางวัลที่ 1 1,500 บาท
รางวัลที่ 2 1,200 บาท
รางวัลที่ 3 1,000 บาท
รางวัลพร้อมเกียรติบัตร
หมายเหตุ: อาจารย์ที่ปรึกษาและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตร ทุกระดับชั้น
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : 
อ.กฤษฎา นามบุญเรือง (083-4556-229)
อ.สันติภาพ ศิริวัฒนไพบูลย์ (088-3089-185)
อ.ดารินทร์ ล้วนวิเศษ (087-8070-665)

การแบ่งระดับในการประกวด/แข่งขัน

ระดับ รูปแบบการสมัคร การรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร ผลการแข่งขัน
ประถมศึกษา (ป.1 - ป.6) สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 2 คน
หมดเวลารับสมัคร


มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 2 คน
หมดเวลารับสมัคร


มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 2 คน
หมดเวลารับสมัคร


 
webs counters
Total Count