กิจกรรมอบรมวิชาการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Microsoft Access 2010

ดาวน์โหลดรายละเอียดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560  

รายละเอียดการอบรม
รายละเอียด : 
อบรมให้กับบุคคลทั่วไป จำนวน 10-20 คน
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
1. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ 
2. เคยใช้โปรแกรม Excel หรือโปรแกรมเกี่ยวกับฐานข้อมูล 
3. สามารถนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุคที่ติดตั้งโปรแกรม Microsoft Access 2010
    มาร่วมอบรมได้ 
4. เข้าร่วมอบรมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 80% จึงจะได้รับวุฒิบัตร
หัวข้อในการอบรม
วันที่ 17 สิงหาคม 2560 การออกแบบฐานข้อมูล การสร้างฐานข้อมูล การสร้างแบบฟอร์ม
วันที่ 18  สิงหาคม 2560 การบันทึกข้อมูล การสอบถามข้อมูล การสร้างรายงาน
หมายเหตุ ให้นำเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวมาเอง
วันรับสมัคร : 
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 11 ส.ค.60
วันเวลาที่อบรม : 
17-18 ส.ค.60 (09.00-16.00 น.)
สถานที่ : 
ห้อง 935 อาคาร 9 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ผู้ประสานงาน : 
อ.ตรีรัตน์ เสริมทรัพย์ (0866353143)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สมัครเข้าอบรม

ระดับ รูปแบบการสมัคร การรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร
บุคคลทั่วไป รายบุคคล ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  [กรุณาเพื่อสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือ ]
 
webs counters
Total Count