ข้อมูลกิจกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลง :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการทดสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์

ประกาศผลการทดสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป :
  • ขยายเวลาการรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน/ประกวดทุกกิจกรรม (ยกเว้นกิจกรรมการสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์)
  • ดาวน์โหลดหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและรายละเอียดกิจกรรม คลิกที่นี่
  • นักเรียน นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน/ประกวด จะได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน อ้างอิงข้อมูลตามระบบ (ยกเว้นกิจกรรมการสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์)
  • ครู อาจารย์ที่พานักศึกษามาชมนิทรรศการ สามารถลงทะเบียน ณ สถานที่จัดงาน เพื่อรับเกียรติบัตรการพานักเรียนมาร่วมงาน
 
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน :  
รหัสผ่าน :  
  
ลงทะเบียน | ลืมรหัสผ่าน
บริการรถรับ-ส่ง
 -  เวลารถออกจาก ม.ใน ไป ม.สามพร้าว 8.00 น. และ 13.00 น. ขึ้นรถที่หน้าตู้ ATM
 -  เวลารถออกจาก ม.สามพร้าว กลับ ม.ใน 12.00 น. และ 17.00 น. ขึ้นรถที่หน้าอาคาร SCB1
*สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน/ประกวด ควรเผื่อเวลาให้มาถึงสถานที่แข่งขันให้ทันเวลาเริ่มแข่งขันด้วย

ดาวน์โหลดเอกสาร

หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและรายละเอียดกิจกรรม


จัดการข้อมูลกิจกรรม
     จัดการข้อมูลผลการแข่งขัน