กิจกรรมประกวด/แข่งขัน

การแข่งขัน E-SPORT RoV

รายละเอียดของกิจกรรม
คุณสมบัติและกติกา : 
วันรับสมัคร : 
ตั้งแต่ 8 ก.ค. 62 ถึง 15 ส.ค. 62
วัน เวลาที่ประกวด/แข่งขัน : 
จันทร์-อังคาร ที่ 19-20 ส.ค. 62
ทั้ง 2 ระดับ
แข่งรอบคัดเลือกวันที่ 19 ส.ค. 62
แข่งรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 20 ส.ค. 62
สถานที่แข่งขัน : 
ทุกระดับการแข่งขัน ที่ หอประชุมใหญ่ (สามพร้าว)

วัน เวลาประกาศผล : 
20 ส.ค. 62 เวลา 15.00 น.
http://sci.udru.ac.th
และประกาศหน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ อาคาร SCB 1 ชั้น 1
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : 
อ.ปัญญา สาโสภา (063-715-5525)
อ.นฤปวรรต์  พรหมมาวัย (087-233-8891)
ดร.จิรเดช อย่าเสียสัตย์ 
อ.ภาณุพันธุ์ ชื่นบุญ

การแบ่งระดับในการประกวด/แข่งขัน

ระดับ รูปแบบการสมัคร การรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร ผลการแข่งขัน
มัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 7 คน
หมดเวลารับสมัคร


ระดับอุดมศึกษา หรือ ปวส หรือ บุคคลทั่วไป สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 7 คน
หมดเวลารับสมัคร