กิจกรรมประกวด/แข่งขัน

การประกวดนวัตกรรมสุขภาพ

รายละเอียดของกิจกรรม
คุณสมบัติและกติกา : 
วันรับสมัคร : 
ตั้งแต่ 8 ก.ค. 62 ถึง 16 ส.ค. 62
วัน เวลาที่ประกวด/แข่งขัน : 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
อังคาร 20 ส.ค. 62
เวลา 09.00 - 12.00น.
ระดับอุดมศึกษา
อังคาร 20 ส.ค. 62
เวลา 13.00 - 15.00 น.
สถานที่แข่งขัน : 
ห้อง SCB1204  ตึก SCB1 ชั้น 2
(ห้องสัมมนา 2)
วัน เวลาประกาศผล : 
20 ส.ค. 62 เวลา 15.00 น.
หรือหลังจากสิ้นสุดการนำเสนอของ
ทีมสุดท้ายที่เข้าประกวด
หน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 
อาคาร SCB 1 ชั้น 1
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : 
ผศ.ดร.พัชราภรณ์  ไชยศรี (081-717-0285)
ผศ.ดร.สังคม ศุภรัตนกุล (089-943-3322)

การแบ่งระดับในการประกวด/แข่งขัน

ระดับ รูปแบบการสมัคร การรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร ผลการแข่งขัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 6 คน
หมดเวลารับสมัคร


ระดับอุดมศึกษา สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 6 คน
หมดเวลารับสมัคร