กิจกรรมประกวด/แข่งขัน

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์

รายละเอียดของกิจกรรม
คุณสมบัติและกติกา : 
วันรับสมัคร : 
ตั้งแต่ 8 ก.ค. 62 ถึง 16 ส.ค. 62
วัน เวลาที่ประกวด/แข่งขัน : 
จันทร์ 19 ส.ค. 62 เวลา 09.00-15.00 น.
สถานที่แข่งขัน : 
ห้อง SCB1301 ตึก SCB1 ชั้น 3 (ห้องเรียนรวม 3)
วัน เวลาประกาศผล : 
19 ส.ค. 62
เวลา 15.00 น.
หน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 
อาคาร SCB 1 ชั้น 1
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : 
ดร.ฐิติกาญจน์ มูลสาร (097-924-5569)
ผศ.ดร.วัฒพงษ์  พันอินากูล
ว่าที่ ร.ต.ดร.ชูเดช ศรีสวัสดิ์
อาจารย์อาทิตย์ ใจช่วง

การแบ่งระดับในการประกวด/แข่งขัน

ระดับ รูปแบบการสมัคร การรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร ผลการแข่งขัน
ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - ป.6) สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 5 คน
หมดเวลารับสมัคร


มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 5 คน
หมดเวลารับสมัคร


มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 5 คน
หมดเวลารับสมัคร