กิจกรรมประกวด/แข่งขัน

การแข่งขันจรวดขวดน้ำ

รายละเอียดของกิจกรรม
คุณสมบัติและกติกา : 
วันรับสมัคร : 
ตั้งแต่ 8 ก.ค. 62 ถึง 16 ส.ค. 62
วัน เวลาที่ประกวด/แข่งขัน : 
จันทร์ 19 ส.ค. 62
1. ระดับประถมศึกษา เวลา 09.00-12.00 น.
2. ระดับมัธยมศึกษา และ ปวช. เวลา 11.30-15.00 น.
สถานที่แข่งขัน : 
สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว

วัน เวลาประกาศผล : 
19 ส.ค. 62
1. ระดับประถมศึกษา เวลา 14.00 น.
2. ระดับมัธยมศึกษา และ ปวช. เวลา 15.00 น.
หน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 
อาคาร SCB 1 ชั้น 1
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : 
อ.ปริญญา  พันธุ์พรหม (093-408-5533)
ดร.อัจฉรา  ศิริพนาดร (084-037-2496)
ดร.จุฑารัตน์  กลิ่นแก้วณรงค์
ผศ.ดร.สำเร็จ  คันธี
ดร.ชนิศา  นวนิล
อ.ทศพร  จุลพันธ์

การแบ่งระดับในการประกวด/แข่งขัน

ระดับ รูปแบบการสมัคร การรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร ผลการแข่งขัน
ประถมศึกษา (ป.1 - ป.6) สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน
หมดเวลารับสมัคร


มัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) หรือ ปวช. สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน
หมดเวลารับสมัคร