กิจกรรมประกวด/แข่งขัน

การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ

รายละเอียดของกิจกรรม
คุณสมบัติและกติกา : 
วันรับสมัคร : 
ตั้งแต่ 8 ก.ค. 62 ถึง 16 ส.ค. 62
วัน เวลาที่ประกวด/แข่งขัน : 
จันทร์ 19 ส.ค. 62
1.ระดับประถมศึกษา 
  เวลา 09.00-11.00 น.
2.ระดับมัธยมศึกษา และ ปวช.
   เวลา 11.30-15.00 น.
สถานที่แข่งขัน : 
อาคารฟุตซอลในร่ม สนามกีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว

วัน เวลาประกาศผล : 
19 ส.ค. 62
1. ระดับประถมศึกษา เวลา 14.00 น.
2. ระดับมัธยมศึกษา และ ปวช. เวลา 15.00 น.
หน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
อาคาร SCB 1 ชั้น 1
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : 
ดร.พงษ์พันธุ์ ศรีต้นวงศ์ (081-544-8505)
ดร.สมชาย  ชุมพลกุลวงศ์  
ผศ.ดร.สุมาลินทร์ พ่อค้า
ผศ.ดร.สิทธิ์ชัย หันประทับ

การแบ่งระดับในการประกวด/แข่งขัน

ระดับ รูปแบบการสมัคร การรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร ผลการแข่งขัน
ประถมศึกษา (ป.1 - ป.6) รายบุคคล
หมดเวลารับสมัคร


มัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) หรือ ปวช. รายบุคคล
หมดเวลารับสมัคร