กิจกรรมอบรมวิชาการ
อบรมวิทยาการคำนวณชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เบื้องต้น


รายละเอียดการอบรม
รายละเอียด : 
1)	รับจำนวนจำกัด 20 คน 
2)	เหมาะสำหรับผู้ที่สอนวิชาวิทยาการคำนวณชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
3)	เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์
4)	แต่ละโรงเรียนส่งผู้เข้าอบรมได้ไม่เกินโรงเรียนละ 2 คน
5)	ผู้จัดจัดเตรียมเอกสาร อาหารว่าง และคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการอบรม
แต่เพื่อประโยชน์ในการอบรม ผู้เข้าอบรมสามารถนำโน้ตบุ๊คมาเอง
6)	ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ที่ www.bit.ly/register_scratch
วันรับสมัคร : 
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 ส.ค. 62
วันเวลาที่อบรม : 
อังคาร 20 ส.ค. 62 เวลา 08.30-16.00 น.
สถานที่ : 
ห้อง SCB3201A ตึก SCB3 ชั้น 2
ผู้ประสานงาน : 
ผศ.ตรีรัตน์  เสริมทรัพย์ (086-635-3143)

สมัครเข้าอบรม

ระดับ รูปแบบการสมัคร การรับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร
บุคคลทั่วไป รายบุคคล ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  [กรุณาเพื่อสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือ ]