เส้นทางมายัง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว
ตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว บน Google Map
https://goo.gl/maps/eiof1ADXrHzqa8f36

 
 

ขอเชิญทำแบบสำรวจความคิดเห็นกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ทำแบบสอบสำรวจแล้วได้รับเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 

counter free       counter free