รวบรวมคลิป สอนใช้ Function ใน Excel จากนักศึกษาปี 1 IT 590402331xx

https://www.youtube.com/watch?v=HVGINxo_5vM&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=ZTjYbk_LCyE
https://www.youtube.com/watch?v=OfiRCAm72Tc
https://www.youtube.com/watch?v=fqFNDQgTURo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_yLRMLhmwSs
https://www.youtube.com/watch?v=2Ncd-fGUcMA
https://www.youtube.com/watch?v=pk22Mdv7z3g&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=7GqFnJ1rNFM&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=RFsKhOhFQxs&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=eBskgFiv-ng
https://www.youtube.com/watch?v=aTk7AW3I_Fw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9wEMY2e7_4Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2iId_gDwXXU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bkVyjHs_RU8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6U3XwEKzBL4
https://www.youtube.com/watch?v=29NbIAqevz8&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=PZZ7IGJLlY4
https://www.youtube.com/watch?v=5yubp3rXAJ8
https://www.youtube.com/watch?v=KyD6Capn4Ks
https://www.youtube.com/watch?v=cgdvsuljEMI
https://www.youtube.com/watch?v=JwPet8v3nos&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=VZoRrr4phg8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=chJpU12FjAs&t=70s
https://www.youtube.com/watch?v=xdFnTSeUIfM
https://www.youtube.com/watch?v=MLBD6Bi20us&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=VeV3kPwLcN0
https://www.youtube.com/watch?v=2ygOyldjvLM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=boqnDwnc_Yw
https://www.youtube.com/watch?v=0pop_m97lt4&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=gBrRnNspQ2U

About the author